• – Takk vår herre for at vi har noen «velstående» som orker å ta kampen opp mot allmennheten/byråkratiet, skriver Sigurd Kristiansen om turstien i Gauselvågen. Rune Vandvik

Gauselstien – enkeltmenneskes kamp mot byråkratiet

DEBATT: Jeg må si at jeg ble skuffet da jeg leste lederen i Aftenbladet 28. mars der dere mener at beboerne langs Gauselvågen har en dårlig sak, og at dere håper for allmennhetens skyld at kommunen vinner den pågående rettsaken.