Folkemøter før vindkraftutbygginger bør bli et krav

DEBATT: Hvorfor er det ikke pålagt å holde folkemøter i forbindelse med vindkraftutbygginger?

Vindkraftutbygginger fører ofte til at grunneiere som tilfeldigvis sitter på en attraktiv jordlapp, kan forhandle seg fram til lukrative avtaler, på bekostning av svært mange andre interesser i en kommune.
  • Steinar Tyldum
    Motvind Norge
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Dette er etter min mening et høyst betimelig spørsmål. Etter at nye konsesjonsbehandlinger ble stanset i april 2019, har det i påvente av nye konsesjonsregler vært stans i nye utbygginger. Nå, allerede før disse nye reglene er klare, er det imidlertid bevegelser som gjør at en kan mistenke politikerne for igjen å ville risikere mye for å få gjennom sine drømmer om mer vindkraft.

Noe av det mest typiske for denne industrien så langt har vært hemmeligholdet på et tidlig stadium, og deretter et voldsomt tempo i kommunal behandling. Vi ser dette nå igjen i Bjerkreim, der det for bare noen dager siden ble kjent at utbyggere hadde tegnet avtaler med grunneiere om mulige utbygginger på både Moifjellet og Trollåsen. Neste steg i denne utviklingen er at kommunestyret i Bjerkreim allerede den 31. januar skal ta stilling til om kommunen skal tilkjennegi sin interesse, og oversende utbyggingssakene til videre behandling i NVE.

Her ser en altså grunneiere som tilfeldigvis sitter på en attraktiv jordlapp, forhandle seg fram til lukrative avtaler på bekostning av svært mange andre interesser i en kommune. Dette som statsministeren karakteriserer som «lavthengende frukter» i kampen for mer kraftproduksjon, er slett ikke lavthengende, men gigantiske tårn og vifter som påvirker miljøet for både mennesker og dyr langt utover denne attraktive jordlappen.

Spørsmålet er så om dette er rettferdig og rimelig, eller om det nettopp på grunn av denne industriens voldsomme påvirkning på alt innenfor flere kilometers radius, burde behandles litt mer grundig enn det vi ser i dag?

Interessene som ser seg tjent med disse utbyggingene hevder selvsagt at dette som skjer på et så tidlig stadium, kan reverseres på et senere stadium, men med EUs REPowerEU-initiativ og norske myndigheters ukritiske omfavnelse av dette, skal en absolutt ikke være sikker på at dette er mulig. Det hevdes også at det er kommunene som tar den endelige avgjørelsen for eller imot, men når en samtidig hører at kommunene mister sin reservasjonsrett når saken går til NVE for konsesjonsbehandling, begynner dette virkelig å bli skummelt.

Vi vet ikke hva som kommer i de nye reglene, men folkemøter før kommunal behandling, der også den vanlige mann og ikke minst motstandere får presentert sine meninger, bør etter min mening være et absolutt minimumskrav til disse nye konsesjonsreglene.

Publisert: