Het økonomi og EØS gjør at Norge ikke kan pøse ut strømstøtte til bedrifter

DEBATT: Harald Minge i Næringsforeningen rettet nylig sterk kritikk not regjeringens håndtering av strømpriskrisen mange bedrifter nå står i. Han lykkes kanskje med å stille regjeringen i et dårlig lys, men informasjonsverdien er mindre.

For to år siden ble det, i følge Harald Minge, vist handlekraft, og gitt betydelige stimulanser til næringslivet. Men det spørs om sammenligningen er særlig god. I 2020 var inflasjonen lav, og det var ledig kapasitet i næringslivet.
  • Endre Skjørestad
    Hommersåk
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Minge beskylder regjeringen for handlingslammelse. Han skriver videre at alle næringsforeningene i Sør-Norge tar avstand fra strømstøttepakken. Men dersom hensikten var å informere om et til dels sammensatt tema, har ikke Minge lykkes særlig godt.

Uansett av hva man måtte mene om regjeringens innsats, er det trist og uforståelig, at et land som Norge, som i praksis er selvforsynt med rimelig, og miljøvennlig elektrisitet, har kommet i en situasjon der kraftprisen i Sør Norge ligger omtrent på samme høye nivå som i deler av Nord Europa. Forklaringen er nok den at vi har knyttet oss opp mot markedet i EU, et marked som er preget av underdekning. Til alt overmål sørget den forrige regjeringen for at landet sluttet seg til EUs tredje energipakke. Det innebærer at regelverket for utveksling av strøm i noen grad blir håndhevet av overnasjonale organ. Vi er ikke lenger herrer i eget hus. LO har vært skeptisk til denne utviklingen. Men jeg har ikke oppfattet det slik at Næringsforeningen har ytret motforestillinger, eksempelvis mot bygging av utenlandskabler.

EØS-avtalen legger føringer

Men når landet først er kommet i denne begredelige situasjonen, er det forståelig at næringslivet anmoder om strømstøtte. Regjeringen har fulgt opp dette ved å fremme forslag om en pakke som vil kunne gi et stort antall bedrifter strømstøtte, men begrenset oppad til 3,5 millioner kroner per bedrift. Minge kritiserer ordningen, og, slik jeg oppfatter dette, mener han at støtten burde vært langt mer omfattende. Men det som ikke blir nevnt, er det forhold at en slik ordning anses som næringsstøtte. Etter EØS avtalen står ikke Norge fritt til å tilby slik støtte.

En ordning som dette må notifiseres, den må godkjennes av ESØ, det vil si Eftas overvåkingsorgan. I en pressemelding 30. september skriver Næringsdepartementet at ordningen forutsetter slik godkjenning. En må kunne anta at departementet har sondert mulighetene for godkjenning, slik at rammen på 3,5 millioner kroner vil bli akseptert. Men det er ikke dermed sagt at en høyere ramme ville blitt godkjent. Det er også verdt å merke seg, at NHO stillet seg bak forslaget til strømstøtteordning. Det er ikke utenkelig at NHO sentralt har hatt god kjennskap til de begrensninger som følger av EØS- avtalen, og at Regjeringens ordning var det beste man kunne forvente.

Mange hensyn å ta

Minge sammenligner håndteringen av strømpriskrisen med håndteringen av koronakrisen i 2020. For to år siden ble det, i følge artikkelforfatteren, vist handlekraft, og gitt betydelige stimulanser til næringslivet. Men det spørs om sammenligningen er særlig god. I 2020 var inflasjonen lav, og det var ledig kapasitet i næringslivet. I 2022 viser økonomien tegn på overoppheting. Inflasjonen ligger på cirka 7 prosent på årsbasis, og vi har et svært stramt arbeidsmarked. Det er stor enighet blant toneangivende økonomer, om behovet for å stramme inn finanspolitikken. Staten må holde igjen på pengebruken. I motsatt fall vil Norges Bank måtte bekjempe inflasjonen alene. Resultatet vil bli høyere rente. Det siste er ikke særlig næringsvennlig. Så det er til syvende og sist slik, at dersom Regjering og Storting velger å bruke mer penger på næringsstøtte, og får det godkjent av ESA, må man kutte andre steder. Det er enkelt å kritisere regjeringen. Men realiteten er at den har et begrenset handlingsrom.

Publisert: