Forbud mot store sjokoladeplater er helt absurd

DEBATT: Tine Sundfør ønsker at det skal bli forbudt å selge store sjokoladeplater. Er virkelig sjokoladeplaters størrelse noe staten bør henge seg opp i?

Dersom vi ønsker å fortsette å leve i et samfunn med respekt for at menneskers selvstendighet og myndighet, hvor valgfrihet blir verdsatt, må vi verne om den friheten man har, og stå opp mot overbeskyttende kontroll.
  • Stian Vik
    Liberalistisk Ungdom Rogaland
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Å kunne ta egne valg for eget liv er antakeligvis den viktigste egenskapen vi mennesker besitter. Vi er ikke roboter. Vi trenger å prøve, feile og lære, for å bli ansvarlige og selvstendige mennesker, i stand til å ta vare på oss selv og de rundt oss.

Å frata menneskets valgfrihet er derfor noe av det verste man kan gjøre som politiker. Forbud er blant de mest brukte i politikernes verktøy-belte, til tross for alt et forbud faktisk fører med seg. For en politikere er forbud en enkel måte å skyve problemer under teppet.

Mye jobb å håndheve forbud

Få politikere forstår konsekvensene et forbud nødvendigvis må medføre. Å nekte mennesker å gjøre en viss handling, betyr selvsagt at selve nekten må håndheves. At man må bruke tvang, og i verste fall vold for å opprettholde et forbud, og at alle som velger å fortsette å gjøre handlingen, blir sett som fiender av staten. Fiender som fratas sin rett til frihet.

Ernæringsfysiolog Tine Sundfør er, tross forbudets implikasjoner, villig til å ty til et forbud mot å kjøpet det hun beskriver som «store sjokoladeplater». Tanken er å beskytte de som ikke greier å velge bort disse.

«Vil gjøre det lettere for alle folk å velge et kosthold som gir god fysisk og mental helse og god livskvalitet.«, sier hun. Man skal dømme alle som vil selge «store sjokoladeplater» som kriminelle, fordi dei ikke tar hensyn til de som ikke evner å velge bort disse i sitt kosthold. De som klarer å styre sitt liv og sin helse skal ofres for de som ikke ønsker å gjøre det.

Selv sitter jeg igjen med et spørsmål om hvilke signaler dette sender? Når man gir staten makt til å diktere markedet i så stor grad, et eksempel er EU som vil bestemme mengde kanel i kanelbollen, formen på mat og hva slags innhold strømmetjenester får vise, vil dette slå negativ ut på det frie markedet vi får vår verdiskapning fra.

Freuds fortærende mor

Hun hevder selv at hun vil gjøre det lettere å velge et sunnere kosthold. Men valg innebærer at man faktisk har noe å velge mellom. Om hun fjerner valgmulighetene man ikke liker gjennom forbud, har man til slutt ikke mye å velge imellom. Forbudspolitikk brukes for å kontrollere massene. Dette er krevende byråkratisk og juridisk.

Unødvendige reguleringer er ikke bare illiberalt, men direkte inhumant. Det er å se ned på sine medmennesker, å mene de ikke er verdige å ha sin selvstendighet. Uten selvstendighet fratar man mennesker mulighet å lære av sine feil. Man hindrer samfunnet i å produsere ansvarlige borgere.

Noen kan mene at dette er en overdrivelse, men det er ikke det. Formyndende politikk som sjokoladeforbud er et symptom på et samfunn som omfavner psykolog Sigmund Freuds konsept «fortærende mor». Politikk som dette tilsvarer en overpleiende eller overbeskyttende mor, som holder fast på sitt barn til et punkt hvor det blir skadelig for barnets utvikling.

Folk må få lov og velge feil

Dersom vi ønsker å fortsette å leve i et samfunn med respekt for at menneskers selvstendighet og myndighet, hvor valgfrihet blir sett på som et gode og ikke et onde, må vi verne om den friheten man har, og stå opp mot overbeskyttende kontroll.

Sundfør må gjerne mene at «store sjokoladeplater» er en stor samfunnsmessig kostnad, selv om hun ikke har noe statistikk å bevise det med. Mener ikke felles kostnader en konsekvens av det offentlige helsevesenet? Så lenge man ønsker et felles spleiselag må man også tåle felles konsekvenser.

Vi kan ikke frata folk muligheten til å gjøre feil. Da fratar man også muligheten til å lære av feil gjennom konsekvenser. Hvis man ikke opplever konsekvenser av sine handlinger vil man heller ikke lære. Som liberalist og medlem i Liberalistene er jeg stolt av å ønske folk valgfrihet. Jeg tar stor avstand fra forbud og kontroll, og mener ingen stat skal fortelle meg hva jeg kan og ikke kan kjøpe i butikken fordi det ikke passer deres kostholdsplan.

Publisert: