Regjeringen vil svekke pasienters frihet

DEBATT: Aps Sverre Uhlving skryter av regjeringens skroting av fritt behandlingsvalg i Aftenbladet, under overskriften at man skal sikre nok kapasitet hos fastlegene. I Venstre undrer vi oss over hvordan en svekkelse av menneskers frihet i kan omtales i så positivt.

For Venstre sin del er en god miks av offentlige og private aktører nødvendig for å ha et bærekraftig helsevesen.
  • Mette Vabø
    Ordførerkandidat Stavanger Venstre
  • Ann Elin Piel
    Medlem i Utvalg for Helse og Velferd (V)
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Fritt behandlingsvalg innebærer at man som pasient fritt kan søke behandling andre steder enn hos den lokale spesialisthelsetjenesten. Ordningen har hatt stor betydning for en rekke enkeltpasienter som har kunnet velge hvor de ønsker å gjennomføre en behandling.

La oss trekke frem en pasientgruppe som har hatt særlig nytte av fritt behandlingsvalg. For de pasientene som sliter med plager relatert til rus og psykisk helse. Ved avvikling av fritt behandlingsvalg vil antall sengeplasser innen psykisk helsevern bli betydelig redusert, og det ser ikke ut til at dagens regjering har planer om å tilby det samme tilbudet innenfor det offentlige helsevesenet.

Det er i stor grad private aktører som har bidratt til å levere tilbud til denne pasientgruppen. I Venstre vet vi at denne gruppen ikke er homogen, men er en gruppe pasienter med svært ulike behov som trenger individuell oppfølging. Derfor vil Venstre heller utvikle variasjonen og tilgjengeligheten av tilbud til denne pasientgruppen, framfor å svekke det slik regjeringen ønsker.

Venstre forstår ikke hvordan en svekkelse av pasienters frihet til å velge eget behandlingssted på noen som helst måte skal bidra til å sikre nok kapasitet hos fastlegene. Det er helt klart viktig at vi har en god og bærekraftig fastlegeordning, men å peke på fritt behandlingsvalg som årsak for at fastlegeordningen for tiden er i krise, blir helt feil å trekke inn her.

Det er heller ikke private aktører i helsevesenets feil. Snarere har det med dårlige arbeidsvilkår, utydelig oppgavefordeling og rigging av fastlegekontorene å gjøre. Kanskje burde heller Ap satse på å øke basistilskuddet og bedre fastlegenes hverdag fremfor å skrote pasientenes frihet?

For Venstre sin del er en god miks av offentlige og private aktører nødvendig for å ha et bærekraftig helsevesen. Vi mener at befolkningen skal ha frihet til å velge hvor man ønsker behandling, enten man skal behandles for somatiske eller psykiske sykdommer. Det er svært beklagelig at Ap-Sp-regjeringen fører en politikk som svekker enkeltmenneskets frihet og setter Norge på pause.

Publisert: