Vegvesenet med urovekkende budskap

DEBATT: Det virker som om Statens vegvesen prøver å formidle vikepliktsreglene på en overforenklet måte, og ender opp med å spre feil og misvisende informasjon.

«Syklistenes Landsforening har i lang tid jobbet for å endre vikepliktsregelverket for syklister», skriver Morgan Andersson.
  • Morgan Andersson
    Morgan Andersson
    Generalsekretær i Syklistenes Landsforening
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Urovekkende budskap om hvem som skal vike for hvem i trafikken, skaper forvirring rundt et regelverk som er altfor komplisert. En bredt sammensatt gruppe for å vurdere vikepliktsreglene for syklister vil være et viktig grep for å sikre gode beslutninger.

Vi må forvente at Statens vegvesen rydder opp i en ukultur i egne rekker.

Kunne misforstås

Statens vegvesen har den siste tiden kommet med urovekkende budskap i ulike medier. Først kom det en video fra den velkjente «Del veien»-kampanjen. Videoen hadde et budskap som nær sagt la hele ansvaret på syklister i blindsonen dersom en bilist bryter vikeplikten. Videoen ble heldigvis trukket fra nett fordi budskapet kunne misforstås.

Her må vi forvente at Statens vegvesen rydder opp i en ukultur i egne rekker. For å trekke en sammenlikning: Det ville jo framstått som urimelig for enhver hvis det var snakk om å ikke sjekke blindsonen ved skifte av kjørefelt på en motorvei. Statens vegvesen underkommuniserer bilførers ansvar, og skyver ansvaret for å unngå sammenstøt over på syklistene.

Les også

Frykter for syklistene i Dirdal

Les også

Syklister, ta hensyn!

Feil og potensielt farlig

Parallelt med «Del veien»-kampanjen har Statens vegvesen sendt ut en pressemelding og skrevet en artikkel på egne nettsider med tittelen «Visste du at syklisten nesten alltid har vikeplikt?». Denne har de siste dagene fått stor plass i en rekke lokalaviser. Også når det gjelder vikepliktsreglene generelt svikter Statens vegvesen i opplysningsarbeidet.

Artikkelen presenterer en oversikt over, og videoeksempler på, situasjoner der syklister har vikeplikt. Veien er imidlertid veldig lang fra å si at det finnes mange trafikkregler som pålegger syklisten vikeplikt, til å si at syklisten nesten alltid har vikeplikt.

Statens vegvesen er klar over at regelverket er forvirrende og komplisert – for alle trafikanter, det har de fått bekreftet flere ganger gjennom egne rapporter og studier. Det virker som om Statens vegvesen prøver å formidle vikepliktsreglene på en overforenklet måte, og ender opp med å spre feil og misvisende informasjon. Dette kan igjen føre til flere farlige situasjoner for syklister.

Misvisende budskap

La oss bruke Oslo som et eksempel. I Oslo er det i dag et sykkelveinett som i stor grad består av sykkelfelt og blandet trafikk. I blandet trafikk har de syklende stort sett de samme rettigheter og plikter som førere av andre kjøretøy. Dette gjelder også vikeplikt. Syklisters vikepliktansvar er i de fleste tilfeller likt bilistenes.
Det er dokumentert at heller ikke bilister er særlig godt kjent med trafikkreglene for syklister. Med ytterligere forvirring fra Statens vegvesens side blir det ikke lett å tolke hvem som skal vike for hvem.

Reglene er så kompliserte at en store andel av norske trafikanter ikke forstår de. Hva med å gjøre dem mer forståelige?

Viktig demokratisk løsning

Syklistenes Landsforening har i lang tid jobbet for å endre vikepliktsregelverket for syklister. Dette fordi det er dokumentert at et vanskelig regelverk fører til dødsulykker. Departementet har henvendt seg til Statens vegvesen ved noen anledninger. Helt uten involvering av brukergruppene har Vegdirektoratet frarådet departementet å gjøre endringer.

Etter flere avslag har Syklistenes Landsforening derfor fremmet forslag om å nedsette en bredt sammensatt gruppe for å vurdere vikepliktsreglene for syklister.

Innspill fra trafikantgruppene bør være en del av en demokratisk beslutningsprosess for å forankre og treffe gode beslutninger. Medvirkning og rådføring med involverte parter kan til og med hindre problematiske kampanjevideoer og rette opp misvisende titler i pressemeldinger. Syklistenes Landsforening gir i hvert fall gjerne råd til alle som henvender seg til oss, inkludert Statens vegvesen.

Publisert: