Dale Eiendomsutvikling er et eksempel på kunnskapsløs prosjektgjennomføring

KRONIKK: Nok en gang har det vist seg at styrer for offentlige prosjekter som er sammensatt av kun politikere, ikke utøver tilstrekkelig styring.

Det er fint på Dale i Sandnes, øst for Gandsfjorden, og enda finere skulle det bli. Det ble det ikke.
 • Knut Skjæveland
  Knut Skjæveland
  Prosjektleder
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vi fikk ukas «kriminalhistorie» i Aftenbladets Magasin lørdag 28. januar – historien om Dale Eiendomsutvikling. Takk til Aftenbladet for det utrolige journalistiske arbeidet som er utført! Vi visste at prosjektet Dale Eiendomsutvikling ikke gikk på skinner, men vi visste ikke at det var så galt.

Les også

Luftslottet Dale: Drømmen. Fiaskoen. Pengesluket.

Kompetanse og ansvar

Nok en gang har det vist seg at styrer for offentlige prosjekt sammensatt av kun politikere ikke utøver tilstrekkelig styring. Store summer av våre felles midler forvaltes uten tilstrekkelig kunnskap.

Ledelse av utviklingsprosjekt er en fagkompetanse. Styret for et slikt utviklingsprosjekt må ha en visst minimum av forståelse hvordan et slikt prosjekt bør gjennomføres, hvilke mekanismer som påvirker resultatene og hvilket ansvar styret sitter med. Dette har tydelig ikke vært tilfelle ved Dale Eiendomsutvikling.

Styremedlem (2008–2012) Gro Skartveit sier det så direkte det er mulig: «Vi var bare oppnevnt som vanlige politikere. Det burde nok vært sett mer på kompetanse […] i et styre av denne typen.» Hun sier videre at styremedlemmene fikk ingen (eller hadde ingen) opplæring innenfor prosjektutvikling av denne type.

En slik plan utvikler seg gradvis gjennom prosjektet basert på mer og sikrere fakta.

Nødvendige forutsetninger

Jeg har mange års erfaring fra ledelse av prosjektutvikling der investeringskostnaden har vært opp til 1,5 milliarder kroner. Dersom Gro Skartveit og andre politisk utvalgte styremedlemmer orker å lese videre, kan jeg gi noen korte tips:

Styret og styreleder må:

 1. Ha en klar forståelse hva eier (her fylkeskommunen) ønsker å oppnå med prosjektet.
 2. Ha en forståelse og formening om gjennomføringsstrategien og -modellen som bør benyttes.
 3. Etablere objektive og målbare kriterier som prosjektet skal forholde seg til. Disse kriteriene skal nedfelles i en prosjektavtale med prosjektets leder.
 4. Være diskusjonspartner og rådgiver for prosjektleder.

Det må videre utarbeides en overordnet prosjektplan som beskriver mål og gjennomføringsstrategi/-modell, samt overordnet tidsplan og budsjett. En slik plan utvikler seg gradvis gjennom prosjektet basert på mer og sikrere fakta.

Aftenbladet gikk gjennom samtlige bilag i Dale Eiendomsutvikling for å finne ut hvor 254,5 millioner kroner ble av.

Fasene av gjennomføring

Prosjekt av denne type som Dale Eiendomsutvikling må gjennomføres i definerte faser. Dette kan sammenlignes med å gå på nyfrossen is. En ønsker å være sikker før en fortsettes framover. Hver fase avsluttes med at det lages et beslutningsgrunnlag for å ta stilling til (beslutningsport) om prosjektet bør gå videre til neste fase. Dette beslutningsgrunnlaget oppsummerer reslutatene fra oppgavene som er gjennomført i fasen (inkl kostnader), detaljerte planer for neste fase (inkl tidsplan og budsjett), samt oppdatert overordnet prosjektplan med totalt budsjett og tidsplan.

For et utviklingsprosjekt som Dale vil en naturlig gjennomføringsmodell ha følgende faser:

 1. Mulighetsstudie.
 2. Konseptstudie (med valg av endelig overordnet planer og utforming).
 3. Prosjektering.
 4. Innkjøp og kontrakter.
 5. Detaljert prosjektering.
 6. Bygging.

Det er styret og styreleder som i hver beslutningsport vurderer om det er tilstrekkelig underlag og grunnlag for å beslutte igangsetting av neste fase. Alternativt om prosjektet stoppes eller om det revideres.

Det er meget viktig å lage et godt beslutningsgrunnlag og at styre foreta grundige vurderinger før beslutning av videreføring til neste fase fattes. I de første fasene kan justeringer og forandringer gjøres uten store konsekvenser. Etter som prosjektet utvikler seg, vil kostnadene og tidskonsekvensene for å gjøre endringer øke.

Den endelige beslutningen om bygging foretas ved avslutning av fase 4, da kontrakter inngås. Etter dette skal det ikke gjøres større endringer, og da er totalt budsjett og tidsplan korrekte basert på kontrakter og prosjektering.

Hadde styreleder, styret og prosjektleder for Dale Eiendomsutvikling hatt denne minimumskunnskapen om prosjektutvikling og gjennomføringsstrategi, hadde utfallet enten vært at en stoppet før alle millionene var brukt eller at en klarte å styrte prosjektet til en lykkelig slutt i henhold til egne og EUs visjoner.

Ofte er prosjektlederes egne vafler i kantinen like minneverdig og virkningsfullt.
Skisser fra det estiske arkitektfirmaet Koko.

Flere eksempler

I et prosjekt som Dale er det vanlig at prosjektleder bruker noe midler på team- og relasjonsbygging mellom sine medarbeidere. Etter min lange erfaring er det ikke nødvendig med dyre middager og gode viner for å få dette til. Ofte er prosjektlederes egne vafler i kantinen like minneverdig og virkningsfullt.

Vi har sett flere tilsvarende kaos-lignende prosjekt de siste årene. Oslo kommune fikk en hoppbakke som «plutselig» kostet dobbelt så mye som en trodde. Stortingets oppussing og modernisering ligger i samme kategori. Kan det være så vanskelig?

Gladmeldingen ar at Lyse «har sett lyset» og nå setter sammen et styre som ikke bare består av politikere.

 • Her er de foreløpige avsløringene i beretningen om Dale Eiendomsutvikling:
Publisert: