Unge trenger en helsestasjon for kjønn og seksualitet

DEBATT: Vi forteller oss selv at det i dag er ok, nesten uproblematisk å være skeiv. Men selv om det kanskje blir lettere og bedre, så er det fortsatt ekstremt vanskelig for veldig mange.

«En spesialisert helsestasjon for kjønn og seksualitet vil ikke erstatte andre helsestasjoner, men være et støttende supplement», skriver Karoline Skarstein.
  • Karoline Skarstein
    Stavanger
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I sommer la Bufdir frem resultatene på en fersk undersøkelse av skeive nordmenns levekår, og det var til dels bekmørk lesning, spesielt for transfolk og bifile. Ved siden av de allerede godt kjente problemstillingene rundt diskriminering, psykisk helse og selvmord viste for eksempel undersøkelsen at rundt 33 prosent av de spurte transpersonene hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep.

Det er greit nok med nasjonale tiltak, men vi trenger også tiltak lokalt, spesielt rettet mot unge skeive.

Halvhjertet handlingsplan

Regjeringen kom like etter med en halvhjertet handlingsplan, en plan som ble kritisert for både å være for vag, i tillegg til å ha ekskludert pasientorganisasjonen for transpersoner til å gi innspill til handlingsplanen. Det er greit nok med nasjonale tiltak, men vi trenger også tiltak lokalt, spesielt rettet mot unge skeive.

Dessverre bekymrer barn og unge seg fortsatt for om de er homofile. Homo er fortsatt et av de mest brukte skjellsordene i skolegården. Og nylig skapte en ung jentes historie om å bli mobbet i Stavanger-skolen debatt. En debatt som også førte til at kommunen nå vil samarbeide tettere med organisasjoner som jobber med skeives levekår.

Vi forteller oss selv at det i dag er ok, nesten uproblematisk å være skeiv. Men selv om det kanskje blir lettere og bedre, så er det fortsatt ekstremt vanskelig for veldig mange. Og den «skeive ungdomstiden» forbindes fortsatt med mer psykiske vansker, større sjans for å få problemer med rus, selvmordstanker osv. Levekårsundersøkelsen viser at disse problemstillingene preger flere også langt inn i voksenlivet.

Ved nye retningslinjer for helsehjelp til transpersoner vil det nok også melde seg et større behov for «ikke-medisinsk» hjelp nå som det skal bli lettere tilgjengelig. Enten det er binders for transmaskuline, brystproteser for transfeminine eller andre ting.

Yte kompetanse

En spesialisert helsestasjon for kjønn og seksualitet vil ikke erstatte andre helsestasjoner, men være et støttende supplement. Som både kan ta imot unge, men også yte kompetanse overfor lærere eller andre fagpersoner som jobber med og rundt barn og unge.

I Stavanger Kommunes «Handling- og økonomiplan for 2021-2024» står det at: «Kommunedirektøren bes utrede hvordan et helsetilbud for LHBTIQ+ befolkningen (særlig unge) kan ivaretas bedre. Det vises særlig til arbeidet som gjøres ved Helsestasjon for kjønn og seksualitet i Oslo kommune. Sak legges fram for utvalg for helse og velferd.»

Så det er ting på gang. Etter planen vil det forhåpentligvis også legges frem en utredning i løpet av året, men det er avgjørende at dette ikke bare blir skrivebordspolitikk.

Publisert: