Er statsministerdrømmen viktigere enn EØS-avtalen?

DEBATT: Arbeiderpartiet foretrekker Rødt. Rødt krever at en ny regjering skroter EØS-avtalen. Blir Støres statsministerdrøm større enn Norges viktigste handelsavtale?

«Varsellampene blinker når Ap nesten er alene på venstresiden i sin støtte for EØS», skriver Tina Bru.

Debattinnlegg

 • Tina Bru
  2. nestleder i Høyre, olje og energiminister
Publisert: Publisert:

Foruten partiene som var med i Stoltenbergs rød-grønne regjering, er Rødt Arbeiderpartiets foretrukne alternativ. Rødt er krystallklare på at de i en forhandling vil kreve gjennomslag. Det er å skrote EØS-avtalen. Da må Ap stille seg selv spørsmålet: EØS-avtalen eller statsministerstolen til Støre?

Hvis Norge skal reforhandle EØS-avtalen, må vi forberede oss på en veldig bitter ettersmak.

Livsgrunnlaget

Norge er en handelsnasjon, vi har verdens femte største handelsflåte. Velferden vår er bygget opp på handel med andre land. Isolasjon og proteksjonisme har aldri tjent Norge, snarere tvert imot. For EØS-avtalen er viktig i hele landet, noe Senterpartiet fikk erfare da de besøkte industriparken i Mo. Stortingsrepresentant for Sp, Sigbjørn Gjelsvik, sa at EØS bare var tre bokstaver. Lars Frøysa, representant for Fellesforbundet Helgeland på Celsa, svarte med at Europa sto for 70 prosent av eksporten. Kanskje er EØS-avtalen litt mer enn tre bokstaver. Kanskje er EØS livsgrunnlaget til norsk industri og norske arbeidsplasser.

73 prosent av all norsk eksport går nemlig til EU/EØS-området. Gjennom EØS-avtalen får norske bedrifter samme tilgang til markedene i Europa som alle EU-land. Sagt litt enkelt er EØS «hundregangeren» vår – våre fem millioner innbyggere får tilgang til et hjemmemarked med 500 millioner europeere. Hvis Norge skal reforhandle avtalen, må vi forberede oss på en veldig bitter ettersmak. Jeg kan ikke skjønne hvorfor Brexit skal være et mål for Norge, og hvorfor norske arbeidsplasser skal settes i spill. Toll, sertifiseringer og papirarbeid er hva som venter norske bedrifter. Fisk stål og aluminium vil bli stående ved grensene til resten av Europa.

Galskap

Å si opp EØS-avtalen når vi skal ut av en pandemi og omstille Norge til et nullutslippssamfunn, samtidig som vi skal styrke skole, helse, politi og forsvar, er galskap. Skal vi klare å løse morgendagens utfordringer trenger vi flere ben å stå på. Vi trenger arbeidsplasser, vi trenger verdiskaping og skal vi inn i det grønne skiftet må industrien utvikles, ikke avvikles.

Alle partier i en eventuell ny regjeringskonstellasjon vil kreve gjennomslag. Partienes styrkeforhold avgjør. Varsellampene blinker når Ap nesten er alene på venstresiden i sin støtte for EØS. Partiene som er mot EØS, vil få flertall. Det er allerede nok av vestlige land som skuer innover i stedet for utover når det verden trenger mest er mer samarbeid og handel, ikke mindre.

Publisert:

Valg 2021 - arbeidsliv

 1. Å sponsa straum til gunst for utanlandske aktørar, skaper ikkje velferd

 2. – Alvoret med deltidskrisen

 3. – Vi vil ikke bygge flere utenlandskabler

 4. Formues­skatten betyr i praksis økt skatt på lokale arbeids­plasser

 5. På Ernas vakt har byråkratiet est til nye dimensjoner

 6. – Bortfall av formues­skatten, den endelige løsning?

 1. Valg 2021 - arbeidsliv
 2. Debatt
 3. Stortingsvalget 2021
 4. EØS