Få steder er bedre skikket for grønn omstilling enn Stavanger-regionen

KRONIKK: Erfaringene som oljehovedstad kommer godt med når Stavanger skal bli klimanøytral på åtte år.

Eksempel på omstillings- og innovasjonsvije i regionen: MS «Medstraum», verdens første elektriske hurtigbåt, er på vei inn i lokaltrafikken mellom Stavanger, byøyene og Hommersåk. Her under utrustning ved verftet Fjellstrand i Hardanger.
  • Ola Reinseth
    Ola Reinseth
    Praktikant, Tankesmien Agenda
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Fredag 28. april ble det kjent at Stavanger er valgt ut som én av 112 europeiske byer som skal nå klimanøytralitet innen 2030. Ved å bli et senter for grønn innovasjon og satsing, skal Stavanger gå i bresjen for å skape løsninger som demper klimaavtrykket til byer.

Gjennom Horisont Europa, EUs finansieringsprogram for forskning og innovasjon, vil det komme en stor strøm av finansieringsmidler som skal drive frem utviklingen av grønne by-løsninger. Samtidig vil det føre med seg arbeidsplasser og kompetanseutvikling. Slik skal Stavanger bidra til at Europa blir verdens første klimanøytrale kontinent.

Det er bra og nødvendig at Stavanger engasjerer seg i dette prosjektet. Byen er sentrert rundt olje- og gassnæringen, og denne næringen vil spille en viktig rolle for hele regionen i flere år framover. Likevel må regionen forbereder seg på en tid etter oljen, og da fortrinnsvis med grønne arbeidsplasser.

Både innenfor Smartby-
teknologi, industri og transport
er arbeidet godt i gang.

Tre gode grunner

Onde tunger vil ha det til at Stavanger ikke har noe legitimitet som klimaaktør på grunn av den store olje- og gassaktiviteten i området. Jeg mener derimot at oljebyen Stavanger er spesielt godt skikket for å gå i bresjen for klimanøytralitet innen 2030. Det er tre hovedgrunner til dette:

For det første bugner Stavanger, og regionen som helhet, over av kompetanse. Stavanger har høyt utdanningsnivå og sterke kunnskapsmiljøer. Med posisjonen som oljehovedstad siden 1970-tallet, har kompetanse på flere områder samlet seg i og rundt byen, og mange av de aktive aktørene besitter unik kunnskap. Denne kunnskapen kan benyttes i grønn omstilling.

Les også

Slik skal Equinor omstille seg

For det andre har Stavanger allerede startet den grønne omstillingen. I samfunnsoppdraget for klimanøytrale byer nevnes flere områder som essensielle for å nå målsettingen. Både innenfor Smartby-teknologi, industri og transport er arbeidet godt i gang.

For eksempel huser Stavanger Nordic Edge, som er Norges offisielle innovasjonsklynge på smartby-feltet. Å være en smartby innebærer å ta i bruk ny teknologi til å gjøre byen til et bedre sted å være, bo og arbeide. Nordic Edge Expo arrangeres også i Stavanger og er Nordens viktigste smartby-arrangement. Smartby-aktører fra hele verden kommer altså hit når de skal utveksle kunnskap.

Også industrien har sterkt fotfestet i Stavanger, og industrien selv ønsker satsing på grønne løsninger. Industrien i Stavanger er høykompetent og godt rustet til å være med på videre utvikling. Rosenberg Verft er et godt eksempel på hvordan industrien i regionen klarer å holde seg relevante tross kontinuerlig omstilling. Administrerende direktør Jan Narvestad har sagt at omstilling ligger i bedriftens DNA. Det er altså grunn til å tro industrien vil henge godt med på det grønne skiftet.

Et annet område med hvor det skjer en spennende utvikling i Stavanger, er innenfor transport. Hurtigbåten MS «Medstraum» skal driftes av Kolumbus og er verdens første utslippsfrie hurtigbåt og skal snart starte i rute mellom Stavanger, byøyene og Hommersåk. Fartøyet er et europeisk samarbeidsprosjekt, med partnere over hele kontinentet. Likevel ble prosjektet koordinert av Rogaland fylkeskommune, og majoriteten av investeringene fra EU har gått til norske selskaper. Banebrytende og grønn teknologi er altså tidlig forankret i regionen, og kapasiteten for innovasjon er der allerede.

Rutetilbudet til byøyene og Hommersåk vil bli betjent av to fartøy der det ene er MS «Medstraum».
Les også

Første batteridrevne hurtigbåt i verden

For det tredje er det en sterk innovasjonsvilje i byen. Stavanger har vesentlige tradisjoner for innovasjon og gründervirksomhet. Tomax, West Group og HitecVision er alle eksempler på lokalt initiativ og skapervilje. Seriegründeren Svein Ilebekk har beskrevet Stavanger som gründerland, og det har han helt rett i.

Les også

Tidene endrer seg, og det må Stavanger også!

Vinn–vinn-prosjekt

Det grønne skiftet kommer. Selv om det fortsatt vil være høy aktivitet i olje- og gassnæringen i mange år framover, er det viktig at vi allerede nå begynner arbeidet med å utvikle andre styrker og bransjer. Derfor har vi forpliktet oss til å bli en av de 112 klimanøytrale byene innen 2030. Det å bli en av de 112 klimanøytrale byene innen 2030 kommer til å være essensielt for denne prosessen.

Vi har gode forutsetninger for å gjøre det bra som en by med innovative grønne løsninger. Takket være EU vil det de neste ti årene være masse midler tilgjengelig for innovative og grønne gründerne i Stavanger. Dette vil være spennende både for bymiljøet, det lokale arbeidslivet og økonomien.

Tar vi i betraktning den generelle kompetansen i regionen, den spesialiserte kompetansen på satsingsområdene og den etablerte gründertradisjonen i Stavanger, viser det at vi har et godt grunnlag for å nå målet om klimanøytralitet. Med store mengder finansiell støtte fra EU vil det dessuten være mindre investeringsrisiko for lokale aktører.

Dette er et vinn–vinn-prosjekt som etter alle solemerker vil bringe gode og langsiktige arbeidsplasser til regionen og tiltrekke seg høy kompetanse fra andre steder – både nasjonalt og internasjonalt.


Publisert: