Kardemomme by eller Monopol i Pedersgata?

DEBATT: Monopol er kun lønnsomt for monopolisten. Alle andre taper.

Nybygg i Pedergata 9. Der kommer Fly Chicken, Yips Dumpings & Digg og Mano Pizza.
  • Ketil Fred Hansen
    Ketil Fred Hansen
    Beboer i Stavanger sentrum
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

For folk som ikke går i Pedersgata så ofte, anbefaler jeg å gjøre det nå. De vil ikke kjenne gaten igjen, i alle fall ikke fra Nytorget til Normanns gate. Her er det barer og spisesteder på hvert eneste gatehjørne, og hele veien mellom hjørnene også. Noen synes det er en fin forandring. Vi som bor i strøket, synes at det er nok nå.

Politimester Bastian

Anders Ohm, alias kongen av Pedersgata, fremstiller seg som politimester Bastian i Kardemomme by; han har klart å få politikerne våre til å tro at han bare er snill og grei at «før øvrig kan man gjøre som man vil».

Politimester Bastian forteller om igjen og om igjen at Pedersgata hadde prostitusjon og narkotika før han selv kom på banen. Men uavhengig av om Ohm kastet ut noen prostituerte fra en leilighet i Pedersgata, har prostitusjonen i byen endret seg.

Politimester Bastian skriver i sin nyeste dispensasjonssøknad for boligen i Pedersgata 59, at å øke antall skjenkesteder vil «sikre en opplevd trygghet på kveldstid» fordi store vinduer fra utestedene vil «gi mer lys og aktivitet».

Mine unger følte seg tryggere i Pedersgata for noen år siden; fulle, skrattende nordmenn gjør ikke Pedersgata spesielt trygg.

Grensen er nådd

I forrige møte i det kommunale utvalg for by- og samfunnsutvikling (UBS) klarte Ohm å overbevise politikerne der om at de måtte gi ham dispensasjon for å omgjøre bolighuset på hjørnet av Pedersgata og Bratteberggata til serveringssted, på tross av massive protester fra naboer.

Nå argumenterer han med at «flere av eiendommene i Pedersgata er regulert til servering», og at det derfor ikke går an å nekte ham enda flere. Men jeg vil minne om at grunnen til at UBS’ leder Frode Myrhol sitter i utvalget, er at han ropte «nok er nok». Ett sted finnes det en grense.

Og egentlig tror jeg at politimester Bastian innerst inne forstår at når trikken til Syversen er full, kan ikke flere ta plass. Det er rett og slett fullt. Det er nok nå.

Monopolet skyldes i hovedsak at det er gode penger å tjene på kommunale dispensasjoner.

Mot bedre vitende

Men Politimester Bastian, alias Kongen av Pedersgata, er ikke bare snill og grei. Kongen befaler. Kongen befaler at politikerne skal gi ham dispensasjoner, fordi det har de gjort før. Kongen befaler at politikerne skal forstå Sentrumsplanen akkurat slik han tolker den.

Sentrumsplanen, skriver Pedersgata Utvikling, «stiller krav til aktive førsteetasjer». Det han glemmer å si, men som Sentrumsplanen tydelig sier (side 23), er at dette gjelder nybygg. Noe annet ville jo også vært helt umulig. Stavanger kommune kan ikke kreve at eksisterende bolighus skal ombygges til å få aktive førsteetasjer. Husene er privateide bolighus som kommunen ikke kan kreve endret i det hele tatt.

Både de som førte Sentrumsplanen i pennen, og de politikere som satt i bystyret i mars 2019, da planen ble vedtatt, vet utmerket godt at kravet til aktive førsteetasjer gjelder for nybygg. Men kongen befaler at alle hans nyinnkjøpte bolighus i Pedersgata skal få dispensasjon fra gjeldende reguleringsplaner og bli ombygget til aktive førsteetasjer med servering.

Jeg er sikker på at Anders Ohm utmerket godt vet at Sentrumsplanen ikke gir ham grunnlag for å kreve det. Det triste her er at politikerne i UBS ser ut til å ha kjøpt Ohms tolkning av Sentrumsplanen.

Men Pedersgata kan ikke ta over som den nye «Fargegata»; vi er ikke mange nok folk i Stavanger til to fargegater. Bruk heller Sentrumsplanens mål om å «bevare og videreutvikle Stavangers historiske identitet som sjøfartsby, industriby og trehusby», eller som det står helt konkret om Pedersgata (side 23): «Med den autentisitet og identitet bebyggelsen og aktivitetene gir Pedersgata, har den et stort potensial til å bli et enda mer attraktivt byrom for opphold og ferdsel for myke trafikanter».

Monopolisten

Nå er Pedersgata Utvikling i ferd med å ødelegge bomiljøet i gata. Pedersgata Utvikling monopoliserer gatas aktiviteter. Jeg minner om at siden jeg i april skrev innlegget «Kongen av Pedersgata vil bli keiser», har Pedersgata Utvikling – av og til kamuflert som Storhaug Utvikling, som også har Anders Ohm som grunnlegger og stor medeier – kjøpt seg opp til å eie Pedersgata 4, 6, 7, 8, 9, 11, 20, 22, 23, 24, 26, 30, 31, 33, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 58, 59, 65, 67, 69, 71, 93 og 125.

Dette monopolet skyldes i hovedsak at det er gode penger å tjene på kommunale dispensasjoner. Men som alle med økonomiutdanning forstår, er monopol kun lønnsomt for monopolisten. Alle andre taper.

Publisert: