Kast elefanten ut av rommet, lys ut hele stillinger

«Våre medlemmer har gitt klar beskjed om at de ikke ønsker, og ikke minst, ikke orker å jobbe mer enn hver tredje helg», skriver Aud H. Riise.
  • Aud Hølland Riise
    Aud Hølland Riise
    Fylkesleder, Norsk Sykepleierforbund, Rogaland
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

DEBATT: Margret Hagerup skriver en kronikk i Aftenbladet 27. oktober om heltid, et tema Norsk Sykepleierforbund (NSF) også er svært opptatt av. Takk til Hagerup for å bringe temaet ut av jungelen.

Elefanter er fredelige dyr som tar stor plass. Det gjør også store og vanskelige tema. Det kan diskuteres hva som er den egentlige elefanten. Hagerup har absolutt lyttet til NSF sine innspill. Samarbeid mellom partene og gode turnuser er svært viktig for våre medlemmer. Det er også den velferden det utgjør å ha fritid samtidig med familie og venner, nemlig omfanget av helgearbeid. Arbeidstiden er en av årsakene til at en av fem sykepleiere slutter i yrket i løpet de første ti årene etter endt utdannelse.

Hagerup synes mest opptatt av de to elefantene hun omtaler som helgearbeid og langvakter. Fra NSF sitt perspektiv er elefanten en helt annen, nemlig angsten for å lyse ut hele stillinger med jobb hver tredje helg. Våre medlemmer har gitt klar beskjed om at de ikke ønsker, og ikke minst, ikke orker å jobbe mer enn hver tredje helg. Det ser vi også igjen når de få stillingene med jobb hver fjerde helg, og rene dagstillinger, lyses ut. Da har vi sjelden rekrutteringsproblemer.

Det er skrevet mange rapporter om deltid. Utallige arbeidstimer og ressurser er nedlagt for å komme til bedre resultater. Noen ganger (og ganske ofte) er det enkle ofte det beste. NSF vet at arbeidsgivers argument mot hele stillinger uten økt helgearbeid er: «Det blir for mange sykepleiere i ukedagene». Da må jeg si: Det er det ingen fare om bemanningen er god! Det vil gi bedre kvalitet, økt trivsel, redusert sykefravær og mindre bruk av overtid og dyre vikarer.

Her er det intet å frykte annet enn positiv effekt. Kast elefanten ut av rommet, og lys ut hele stillinger. Bare gjør det!

Publisert: