Derfor valgte vi Tingbøskogen til ny transformatorstasjon

DEBATT: I Stavanger er det vanskelig å finne områder som ikke kommer i konflikt med friluftsinteresser og boligområder.

«Statnett ønsker å bygge ny tursti på utsiden av stasjonen, slik at man fortsatt kan gå fra Sunde til turområdene ved Store Stokkavatn», skriver Tor Morten Sneve.

Debattinnlegg

 • Tor Morten Sneve
  Statnetts prosjektleder for Krossberg transformatorstasjon
Publisert: Publisert:

Vi i Statnett er glade for at Håkon Fossmark i MDG er enig med oss at det er nødvendig å styrke strømforsyningen i Stavanger-området og samtidig legge til rette for et fornybarsamfunn uten utslipp av klimagasser. For å gjøre det mulig er det behov for å bygge nytt.

Dessverre er det vanskelig å oppgradere kraftsystemet uten at noen blir berørt, spesielt når man skal bygge i tettbygde områder slik som vi nå planlegger i Stavanger. Vi vil derfor forklare litt om bakgrunnen for løsningen vi har søkt om for Krossberg transformatorstasjon.

Andre plasseringer vil medføre behov for lengre ledninger og kabler og behov for ekstra koblingsanlegg.

Ny tursti til Store Stokkavatn

Vi forstår ønsket om å bevare Tingbøskogen og turmulighetene. Statnett ønsker å bygge ny tursti på utsiden av stasjonen, slik at man fortsatt kan gå fra Sunde til turområdene ved Store Stokkavatn. Stien skal stå ferdig før byggearbeidene med transformatorstasjon starter. Vi har også søkt om å rive deler av Stølaheia transformatorstasjon, som ligger langs turstien til Store Stokkavatn. Dette bidrar til å gjøre det totale fotavtrykket i prosjektet litt mindre. Forutsetningen er at NVE (Norges vassdrag- og energidirektorat) gir konsesjon.

Setter pris på høringsinnspill

Vi setter pris på at de som er berørt, engasjerer seg og kommer med innspill til høringsprosessen. Rapporten fra biologen, som Håkon Fossmark viser til i sitt innlegg, vil være et godt supplement og innspill til høringen, og kan bidra til å belyse saken ytterligere. Dersom NVE mener at fakta og underlag som Statnett har presentert i konsesjonssøknaden ikke er godt nok utredet eller belyst, vil de be Statnett om tilleggsutredninger.

Statnetts rolle i denne fasen, hvor vi søker konsesjon, er å presentere fakta og underlag som er relevant for saken til NVE. Vi innhenter fakta fra mange fagområder, og Multiconsult har bistått oss i arbeidet med å innhente noe av dette. Da benytter vi oss også av rapporter som andre har utarbeidet om samme tema før oss. Vi i Statnett har vært på flere befaringer, men å vurdere naturmangfold er ikke vår kjernekompetanse, og vi må derfor sørge for å trekke inn andre fagmiljøer for slike vurderinger. Vi bruker rapportene som en del av vår totalvurdering.

Flere alternativer er vurdert

I leserinnlegget til Håkon Fossmark kan man få forståelsen av at det kun er Tingbøskogen som er vurdert som plassering for Statnetts nye transformatorstasjon i Stavanger, og Fossmark ber oss om å vurdere alternativer. Vi har sett på fire alternative plasseringer på strekningen mellom Grannes og Store Stokkavatn, og vurdert fordeler og ulemper for hver enkelt av disse. Ingen av alternativene har klare fordeler sammenliknet med plasseringen vi har søkt om, slik vi vurderer det.

I tillegg vil andre plasseringer medføre behov for lengre ledninger og kabler og behov for ekstra koblingsanlegg. Totalt sett vil dette gjøre fotavtrykket for den nye transformatorstasjonen større og kostnadene høyere. I Stavanger er det vanskelig å finne områder som ikke kommer i konflikt med friluftsinteresser og boligområder. Et annet viktig poeng er at andre naturlige steder vil være i strid med nasjonale føringer om å verne matjord.

Vi er enige om at det er viktig å bygge ut strømforsyningen slik at de som bor i Stavanger-området får nok strøm også i framtiden, og slik at vi kan nå klimamål og legge til rette for et fossilfritt samfunn. Så har vi lagt frem vår vurdering av hvordan dette kan løses for Krossberg transformatorstasjon.

Nå er det NVE som tar beslutning om eventuelt å gi konsesjon. Konsesjonssøknaden og andre relevante dokumenter kan leses på prosjektets nettside.

Les også

 1. Ny gigant-trafo i Stavanger kan ødelegge denne skogen

 2. – Vi kan ikke godta at et av Stavangers viktigste naturområder raseres

 3. – Planer som vil ødelegge et av byens flotteste turområder

 4. Det grønne skiftet krever grønne offer. Nå ligger denne skogen ved Stokkavatnet svært tynt an

Publisert:
 1. Debatt
 2. Strømforsyning

Mest lest akkurat nå

 1. «Nærbø kan juble for siger i første kamp!»

 2. Navnet frigitt etter dødsulykke på Sørlandet

 3. Brukte koronastøtte på 6-retters middag

 4. Bet nesetippen av mann i 2018. Frifunnet i 2022

 5. Boligbrann på Eiganes - solceller på taket kan være årsaken

 6. Krever strakstiltak etter trafikkuhell