Flere tenåringsjenter dør i barsel etter pandemien

DEBATT: Rekordmange barn føder barn som følge av koronapandemien. Komplikasjoner rundt graviditet og fødsel er den vanligste dødsårsaken blant unge jenter i lav- og mellominntektsland. Tenåringsjenter dør, hva gjør vi?

Mor kan dø før hun en gang har rukket å holde sitt nyfødte barn. Det er flere årsaker til dette, men en av dem er at den fødende er for ung og kroppen ikke er klar. Dette dør tenåringsjenter av.
  • Kari Helene Partapuoli
    Kari Helene Partapuoli
    Generalsekretæren i Plan International Norge
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vi krever handling fra norske myndigheter. Både her hjemme og globalt er kvinnehelse underprioritert og underfinansiert. Kunnskapen om tema og konsekvenser for jenter er mangelfull, lite forstått og ofte ignorert.

Å dø under eller som følge av fødsel, er mindre vanlig i Norge. Likevel er det en illusjon at Norge er et av verdens beste land å føde i. Fødestuer legges ned, det er knapphet på helsepersonell og mange kvinner har den siste tiden gått ut og sagt at de verken føler seg trygge eller godt nok ivaretatt. Dette er for dårlig. Norge har ressurser og bør være det beste landet å føde i, for alternativet – det vi ser i lav- og mellominntektsland – er rystende.

Flere barn føder barn

Fødsel er en rå og sterk opplevelse for alle som opplever det, men for mange nye mødre stopper det der. På verdensbasis dør mer enn 300.000 jenter og kvinner hvert år av å føde. Mange av dem har blitt gravide uten at det har vært planlagt eller ønsket. Rundt 12 millioner jenter mellom 15–19 år, og nesten 800.000 jenter under 15, blir gravide hvert år i lav- og mellominntektsland. Minst 10 millioner av graviditetene er uplanlagte, ifølge WHO.

Uønsket graviditet blant tenåringsjenter er et stort og økende problem, særlig etter koronapandemien. Under pandemien har flere jenter blitt gift som barn og flere jenter har blitt holdt hjemme fra skolen. Kollegaer jeg har snakket med fra flere afrikanske land, sier at det fødes svært mange flere barn av tenåringsmødre nå enn før koronaen. I Kenya meldes det om en 40 prosent økning i tenåringsgraviditeter som en direkte konsekvens av pandemien.

Der helsehjelp er mangelfull, og krise og konflikt preger jenters liv, er risikoen mye større for å ikke få hjelp om noe går galt under fødselen. Mor kan dø før hun en gang har rukket å holde sitt nyfødte barn. Det er flere årsaker til dette, men en av dem er at den fødende er for ung og kroppen ikke er klar. Dette dør tenåringsjenter av.

Barn skal ikke få barn. Jenter trenger mer kunnskap, beskyttelse og utdanning. Vi må snakke mer om kvinnehelse både i Norge, men også globalt. Både om og sammen med unge jenter. Barn og unge trenger alderstilpasset og ikke-diskriminerende informasjon om kropp, sex, helse og egne rettigheter, inkludert kunnskap om samtykke og likestilling, for at de skal kunne ta egne, informerte valg og beskytte seg mot uønsket graviditet.

Gravide jenter latterliggjøres

Dessverre er mange tilfeller av tenåringsgraviditet et resultat av seksuell vold og overgrep. Derfor jobber Plan med myndigheter for å sikre at land har lover som beskytter jenter, og at de overholdes. For at det skal skje, trenger vi en holdningsendring. Jenter må bli sett på som likestilte med gutter, utdanningen deres må verdsettes av samfunnet og de må få like muligheter til å skape et sunt og godt liv for seg selv.

Samtidig må det være åpenhet for og respekt for jenter som har blitt gravide tidlig. Mange jenter som Plan har vært i kontakt med forteller at de blir latterliggjort på skolen. I flere land får ikke gravide jenter lov til å gå på skolen, selv om alle barn har rett til utdannelse. Faktisk vil hvert ekstra år en jente får gå på ungdomsskole, redusere sannsynligheten for at hun blir gift før hun er myndig, og redusere risikoen for tenåringsgraviditet. For 90 prosent av alle tenåringsgraviditeter i utviklingsland skjer innenfor ekteskap.

Kvinnehelse er en samfunnsoppgave vi må ta på alvor. Hun skal føle seg trygg og bli godt ivaretatt. Vi må gjøre mer og bevilge penger til prosjekter og forskning. Dette er ikke tiden å stikke hodet i sanden.

Fødsel er en rå og sterk opplevelse for alle som opplever det, men for mange nye mødre stopper det der. På verdensbasis dør mer enn 300.000 jenter og kvinner hvert år av å føde.
Publisert: