Sandra Borch kan ikke redde matjorda i Sandnes, det må vi gjøre selv

Flertallspartiene Ap, Sp, Frp og FNB har vært klare på at de ikke akter å forholde seg til verken nåværende eller fremtidige jordvernmål som måtte komme fra regjeringen.
  • Andreas Nordang Uhre
    Andreas Nordang Uhre
    Kommunestyrerepresentant, Sandnes (MDG)
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

DEBATT: I Aftenbladet fredag 1. april spør Arild Vagle om landbruksministeren kan stagge Sandnes’ appetitt på å bygge ned matjord. Svaret er nei.

På 16 år har totalt 2849 dekar dyrket jord blitt omdisponert i Sandnes. Utkastet til ny kommuneplan, som kommunestyret 25. april vedtar å sende ut på høring, fortsetter denne trenden. Enorme arealer med matjord, myr og annen natur skal bygges ned til fordel for boliger, hytter, og industri.

Det lokale «jordvernmålet» i planen er svakt: omdisponeringen av matjord skal for fremtiden være «minst mulig». Flertallspartiene Ap, Sp, Frp og FNB har vært klare på at de ikke akter å forholde seg til verken nåværende eller fremtidige jordvernmål som måtte komme fra regjeringen.

Miljøpartiet De Grønne har kjempet mot denne utviklingen. Etter å ha fremmet flere titalls forslag til planstrategien og -programmet for kommuneplanrulleringen, stemte vi til slutt mot begge disse, fordi vi mente dette var en bestilling på videre nedbygging av matjord og natur i Sandnes.

Utkastet til ny kommuneplan har bekreftet dette. I arbeidet med utkastet har vi blant annet foreslått at nærmere 1000 dekar landbruksjord ikke skal bygges ned, spesielt på Sviland og øst for Kvernelandsveien. Sandnes bør sikte mot arealnøytralitet, der 90 % av byutviklingen i Sandnes skjer innenfor byutviklingsaksen. Dette og mer til har blitt nedstemt av et så godt som samlet kommunestyre. Hvis folk i Sandnes ikke ønsker mer nedbygging av matjord og natur, må de stemme på partier som ikke vil tillate det.

Publisert: