Verden trenger norsk olje og gass

DEBATT: Vi bør heller bruke penger på opprenskning av hav og elver enn på kostbar symbolpolitikk for klimaet som ikke kommer til å virke.

Debattinnlegg

  • Einar H. Årstad
    Einar H. Årstad
    Sivilingeniør elektro/teknisk kybernetikk, ansatt i Equinor
Publisert: Publisert:

Min Equinor-kollega Daniel B. Sollien bestrider ikke mine energifakta i mitt første innlegg 27. juni, under overskriften «Hvorfor rasere naturen når det har null effekt på verdens klima?». I sitt svarinnlegg 6. juli, «Ikke rasere natur, men olja må endre seg», ender han på en annen konklusjon.

Les også

Einar H. Årstad: «Hvorfor rasere naturen når det har null effekt på verdens klima?»

Les også

Daniel B. Sollien: «Ikke rasere natur, men olja må endre seg»

Norge er det landet i verden som har forvaltet olje- og gassressursene på den mest skånsomme måten for naturen. Og i tillegg er forvaltningen av disse naturressursene hovedårsaken til at vi har et så godt velferdssamfunn som vi har i Norge i dag.

Finnes ikke alternativer

Alle mennesker trenger energi for å leve. Oljen og gassen som Norge leverer, brukes til å varme opp hus, matlaging og til fremstilling av produkter osv. Våre energileveranser har bidratt til å løfte millioner ut av fattigdom og erstattet kull med gass. Europa ber på sine knær om at vi skal produsere mer. Og per i dag finnes ikke alternativer som kan erstatte olje og gass verken som energi eller som råstoff til produkter.

NRK-artikkelen som Sollien henviser til, tar utgangspunkt i at Norge skal ta på seg CO₂-utslippene som våre produkter genererer hos kundene i andre land. Der er jeg uenig. Dette fordi alle mennesker som Norge forsyner med energi, må da bruke alternative energiformer og leverandører som både i bruk og utvinning forurenser mye mer. Norge har 7 kg CO₂-utslipp per utvunnet oljeekvivalent. Til sammenligning har Canada et utslipp på 39 kg CO₂.

Nytteløse tiltak

Befolkningseksplosjon og økt velstand er årsaken til både det store energiforbruket og økningen i CO₂-utslippene. For CO₂ utslippene går ikke ned. De går opp. Alle kan bidra med å redusere sitt personlige forbruk, men mitt engasjement er knyttet opp til de meningsløse tiltakene som raserer naturen uten at dette kommer jordkloden vår til gode.

Elektrifisering av Nordsjøen til 50 milliarder kroner er et av disse tiltakene. Et annet eksempel er Norges store havvindmøllesatsing med gigantiske subsidier, som heller ikke løser den globale CO₂-utfordringen eller verdens energisituasjon. Derimot er de som lever av havet særdeles bekymret for konsekvensene av pågående utbygging.

Bedre tiltak

Jeg har et grønt, bankende hjerte og er som far og bestefar levende opptatt av å legge forholdene til rette for de kommende generasjoner. Men det gjøres ikke gjennom enormt kostbar symbolpolitikk som alle tilgjengelige fakta viser ikke kommer til å virke.

La oss heller bruke pengene og kompetansen Norge besitter på opprenskning av hav og elver, både nasjonalt og globalt. Gjerne i land som ikke har de samme ressursene som vi har.

Publisert: