Flere feil fra Lyse, også om pris på fjern­varme

DEBATT: Investering i avfallsbasert fjernvarme i Stavanger er ikke et verktøy for å kutte klimautslipp, og det vil låse oss til store avfallsmengder og utslipp i lang tid.

  • Torfinn Ingeborgrud
    Torfinn Ingeborgrud
    Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Lyse hevder i Aftenbladet 29. januar at jeg bommer når jeg mener at massiv satsing på avfallsbasert fjernvarme i Stavanger vil komme i strid med byens mål om å kutte klimautslipp.

Lyse gjentar at avfallsbasert fjernvarme er klimanøytral. Men dette stemmer ikke. Miljødirektoratet plasserer klimautslippene fra fyring av fjernvarme under energiforsyning. Slik må det være etter at Norge for mer enn 10 år siden sluttet seg til EU sitt fornybardirektiv.

Erfaringer i Oslo

Lyse viser videre til en uttalelse fra tidligere byråd i Oslo Lan Marie Berg om at Oslo satser på fjernvarme. Her er det verdt å merke seg at denne uttalelsen falt i 2017, altså før det ble forbudt å bruke fossil olje til oppvarming. Fjernvarme var et alternativ til å bruke fossil olje.

Det var også slik at politikerne i Oslo på det tidspunktet var optimistiske til raskt å få på plass karbonfangst og lagring (CCS) fra fjernvarmeanlegget på Klemetsrud. Fem år seinere vet vi at dette blir dyrt, både regjering og EU har nå sagt nei til å betale.

Avfallsbasert fjernvarme bidrar til 14 prosent av klimautslippene i hovedstaden. Hvis de ikke får på plass CCS, blir det umulig å klare målet om å kutte 95 prosent av utslippene innen 2030. Det er positivt at Lyse vil ha CCS på Forus, men det er nok dessverre et stykke inn i framtida.

I Oslo er det nå borettslag som har koblet seg fra fjernvarmen og lagt om til bergvarme. Dette har de spart millioner på. Vi ser at framtidsrettede borettslag ønsker en moderne og klimavennlig løsning som passer sammen med en utvikling mot mer gjenbruk og mindre bruk og kast.

Les også

Siri Nybø, Tvedt Eiendom: Fjernvarme er ikke lønnsomt for Lyses kunder

Forvirrer om pris

Lyse bidrar også til å skape forvirring rundt sin egen prispolitikk. I Aftenbladet hevder de at de har satt et pristak på fjernvarmen på 60 øre pr. kWh. Men hvis vi sjekker på Lyses hjemmeside, ser vi at pristaket pr. nå er enten 125 eller 150 øre, pluss nettavgift, pluss månedsbeløp.

Fjernvarme blir mye dyrere enn strøm hvis vi bruker strømmen i en moderne varmepumpe.

Videre investering i avfallsbasert fjernvarme i Stavanger er ikke et verktøy for å kutte klimautslipp, det vil låse oss til store avfallsmengder og store utslipp i lang tid. Hvis Lyse virkelig ønsker å bidra til å kutte utslipp, bør de heller bygge om til fornybar energi i de delene av fjernvarmenettet hvor de fortsatt fyrer med fossil gass.

Publisert: