Vi trenger ikke flere spekulasjoner nå. Vi trenger trygge ladere!

DEBATT: Installering av laderen Easee Home var på et tidspunkt med i NAFs fordelsprogram. Selv som vi anbefalte produktet, hadde vi ingen betenkeligheter med å teste dette nærmere.

Ingen har interesse av fortsatt usikkerhet rundt en lader som er installert i tusenvis av norske hjem. NAF vik derfor fortsette å holde myndighetene ansvarlig på vegne av norske forbrukere, enten det gjelder ladere, avgifter eller trafikksikkerhet.
  • Ingunn Handagard
    Pressesjef i NAF, Norges Automobil-Forbund
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

NAF er en uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for medlemmene, og svarer til medlemmene. En betydelig andel av NAFs medlemmer har elbil, og enda flere skal innen få år bli elbilister.

Derfor er det helt naturlig at NAF er en pådriver overfor myndighetene når det kommer til spørsmål om lading og elsikkerhet. Akkurat slik vi undersøker og tester takbokser, barneseter, sykkelstativ og liknende, har vi gjennomgått ladeboksene som tilbys på markedet.

Produsenten må dokumentere

Våren 2022 fullførte vi vår test av ladebokser. Det dukket da opp spørsmål knyttet til flere av laderne. To ladere manglet låsing av ladekabelen under lading, en potensiell sikkerhetsbrist. En rekke av laderne manglet samsvarserklæring, et viktig dokument for elektrikeren som påtar seg oppdraget å installere den. Det er her produsentene bekrefter hvilke produktstandarder som følges, og dermed hvilke krav produktet møter.

Gjennomgangen viste også at produsentene tolket regelverket svært ulikt. Løsningene som er valgt for beskyttelse mot kortslutning, overbelastning og jordfeil varierer. I etterkant av testen stilte vi spørsmål direkte til flere av produsentene, men viktigst av alt: Vi kontaktet myndighetene og ba om at de foretok en markedskontroll av hjemmeladere.

Selv om NAF har kompetanse og muskler til å utfordre både bilbransje, veivesen og regjering når det kreves, er vi ikke et offentlig tilsyn. Det er Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som har dette ansvaret.

Dessverre ble ikke vår oppfordring tatt til følge, verken våren 2022 eller etter gjentatte henvendelser gjennom året. Hadde ansvarlige myndigheter agert før, kunne dagens uavklarte situasjon vært unngått.

Innovasjon kan ikke bety risiko

En av laderne vi stilte spørsmål ved, var Easee Home. På dette tidspunktet inngikk installasjon av Easee Home i vårt fordelsprogram til medlemmene. Vi hadde altså ingen betenkeligheter med å ettergå det som på dette tidspunktet var vårt anbefalte produkt. Det ligger til vår rolle som uavhengig interesseorganisasjon. Men da vi i etterkant av testen opplevde at spørsmål sto ubesvart fra selskapets side, gikk vi bort fra Easee som medlemsfordel.

Vi har hele veien vært kjent med at svenske tilsynsmyndigheter jobbet med en kontroll av ladebokser. Vi har hele tiden forstått at de spørsmålene vi sto igjen med, ønsket også svenske tilsynsmyndigheter svar på. Vi ville unngå en situasjon der vi frontet en ladeboks som svenske myndigheter kunne sette spørsmålstegn ved. Elsäkerhetsverket valgte å gå mye lengre etter sitt tilsyn, og innførte omsetningsforbud.

Våre uttalelser i saken har hele veien vært basert på vår kunnskap om hvordan tilsynsmyndighetene opererer, og hvilken potensiell fare alle elektriske produkter medfører. Selv om vi har tro på at norske innovatører velger trygge løsninger, er det produsentenes ansvar å dokumentere at produktet møter kravene. Hvis vi som samfunn skyver på kravene vil veien stå åpen for andre aktører, med andre produkter, der løsningene ikke betyr innovasjon, men risiko.

NAF er på forbrukernes side

Nkom og DSB forvalter en felles grunnmur av sikkerhet i samfunnet vårt. Så klart må de være åpne for innovasjon. Men de kan ikke unnlate å foreta den kontrollen de er pålagt å føre. Når endelig også norske tilsynsmyndigheter har varslet markedskontroll av ladebokser, har vi nådd frem på vegne av medlemmene. Vi har verken jobbet mot én aktør eller for en annen slik det påstås. Så klart kan det føles ubehagelig når Nordens største interesseorganisasjon reiser spørsmål. Og vi er enig med Elsäkerhetsverket at spørsmål må besvares. Nå er det opp til Easee, som selv har ønsket den norske markedskontrollen velkommen, å dokumentere sitt produkt overfor norske myndigheter. Og det er opp til myndighetene å utføre dette tilsynet raskt og grundig. Tvil må bli til trygghet.

For ingen har interesse av fortsatt usikkerhet rundt en lader som er installert i tusenvis av norske hjem. Alle har interesse av at hver aktør gjør det de kan best; produktutviklere så vel som myndigheter. Så skal vi fortsette å holde myndighetene ansvarlig på vegne av norske forbrukere der det kreves; enten det gjelder ladere, avgifter eller trafikksikkerhet.

Publisert: