Jeg stoler ikke på IVARS klimagevinst på plast før jeg ser regnestykket

IVARS styreleder og nestleder hevder at anlegget på Forus bidro med en årlig klimagevinst på 35 000 tonn CO₂. Premisset om at innsamlet plast fører til slike klimagevinster må etterprøves.

Jeg mistenker IVAR for å regne klimagevinsten ut fra tonnasje sendt til gjenvinning. Anlegget blir ofte referert til ved etablering av nye sorteringsanlegg. Derfor er det veldig viktig at anleggets klimaregnestykke er troverdig.
  • Rune Dirdal
    Bryne
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg utfordrer IVAR til å legge frem regnestykket på klimagevinst for plast, som anlegget ble bygget for, og ikke kun en sum klimagevinst for alle avfallsfraksjonene som utsorteres. Regnestykket vil trolig gå opp dersom all innsamlet plast faktisk blir gjenvunnet, det vil si at all plasten blir omdannet til råvare, som igjen blir til nye plastprodukter. Det er dessverre langt ifra sannheten.

Er tallene pålitelige?

Jeg mistenker IVAR for å regne klimagevinsten ut fra tonnasje sendt til gjenvinning. En slik beregningsmetode er i så tilfelle ikke godkjent. Myndighetene innført en regelendring i 2019 hvor faktisk gjenvunnet mengde skal rapporteres. IVARS plastsorteringsanlegg har fått stor oppmerksomhet nasjonalt. Statsminister Erna Solberg besøkte anlegget i mars 2019, senere kom flere kommunale delegasjoner. Anlegget blir ofte referert til i forbindelse med planer om etablering av sorteringsanlegg. Derfor er det veldig viktig at anleggets klimaregnestykke er troverdig.

Mono avfallsstrømmer, som panteflasker, kan enkelt gjenvinnes – og blir det, gjennom det nasjonale materialselskapet Infinitum. Blandet plast er mye mer krevende å materialgjenvinne. Plast varierer mye i kjemisk komposisjon ut fra bruksområde. Utallige produsenter har sine oppskrifter. I tillegg er plasten som samles inn i IVAR-kommunene skitten, fordi den er kastet i restavfallsbeholderen – og må ofte vaskes.

Ble dyrere, ikke billigere

Da anlegget ble vedtatt bygget i 2015 hevdet IVAR med at dette skulle redusere behandlingskostnadene og gi innbyggerne lavere renovasjonsgebyr. Det motsatte skjedde; IVARS løsning for utsortering av plast har ført til økt renovasjonsgebyr for innbyggerne. Det er helt på sin plass at Aftenbladet skriver at IVAR ikke har levert på bestillingen. Det er viktig å få redusert klimautslippene, også fra avfall.

Norge og IVAR har gode resultater å vise til, og skal bli enda bedre. Materialgjenvinning av plast er en stor utfordring. Det er ingen som har «patent» på den beste løsningen, heller ikke IVAR. Det er viktig med en åpen, bred debatt, hvor ulike aspekter veies opp mot hverandre – og ikke minst – hvor kost/nytte- perspektivet vurderes. Det beste må ikke bli det godes fiende. Torfinn Ingeborgrud oppsummerer saken godt i sitt leserinnlegg i Aftenbladet: «Vi kan ikke skru tiden tilbake, men brannen på Forus har gitt politikerne i eierkommunene en mulighet til å skifte spor»

Publisert: