Vinteren kommer til å bli tøff, men oljå og boligprisene demper krisen

DEBATT: Vi venter en betydelig oppbremsing i global og norsk økonomi. Samtidig styrer Rogaland sannsynligvis unna den verste krisen. Årsaken er opptur i oljebransjen og stabile boligpriser.

Det er ingen tvil om at vinteren blir kald på mange måter, men vekst i oljeindustrien og et sterkt boligmarked vil kunne dempe nedturen her i sørvest.
  • Lars Raaholt Bredesen
    Lars Raaholt Bredesen
    Regionleder Sørvest, Danske Bank
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Tirsdag denne uken kunne vi lese i Stavanger Aftenblad om 45 ansatte i Kvia Byggtjenester som må finne nytt arbeid etter at bedriften gikk konkurs. Dessverre kommer nok slike overskrifter til å være med oss gjennom hele 2023. Og byggenæringen er blant dem som merker nedturen først.

Årsaken er nedtur i norsk og internasjonal økonomi som i hovedsak er utløst av høyere renter og økte kostnader på bred front. Den største utfordringen i økonomien om dagen er prisene som har steget betydelig både i Norge, og resten av den vestlige verden etter pandemien.

Rentene biter i boligmarkedet

Galopperende priser betyr økte renter. Torsdag satte sentralbanken opp styringsrenten til 2,75 prosent. Det betyr en boliglånsrente på 4,5- 5 prosent.
Vi tror at dette blir den siste renteøkningen i Norge i denne omgangen. Rett og slett fordi vi ser at rentehevningene begynner å virke. Men la oss for all del understreke at økonomene er rivende uenig her.

Statistisk sentralbyrå (SSB) sine inflasjonstall for november viste en vekst på 6,5 prosent. Det er betydelig høyere enn normalt og høyere enn sentralbankens mål om 2.0 prosent prisstigning i året. Likevel er det et lyspunkt i tallene fra november. For inflasjonen har dempet seg med ett prosentpoeng fra oktober. Kjerneinflasjonen, altså prisvekst ekskludert strøm og avgiftsendringer, endte på 5,7 prosent. Disse tallene er lavere enn ventet, og en klar indikasjon på at rentehevingene begynner å virke.

En annet tegn på at rentene biter, ser vi i boligmarkedet. På landsbasis falt prisene hele 2,2 prosent i november og er ned 6,5 prosent de tre siste måneder. Vi spår ytterligere nedgang på nyåret. Slik at nedgangen fra august til våren 2023 vil være på omtrent 10 prosent. Deretter venter vi utflating. På landsbasis i 2023 spår vi en nedgang på totalt 2 prosent i markedet.

Et positivt unntak

Men også her skiller Stavanger seg ut i positiv retning. I november var det faktisk en sesongjustert oppgang på 0,2 prosent i boligprisene i Norges fjerde største by. Så langt i år er Stavanger med omegn opp 6,8 prosent. Det gjør oss sammen med Kristiansand til de to byene i Norge med best utvikling.

Bedriftene merker også nedturen nå. Fire ganger i året kommer Regionalt nettverk-rapporten. Her har Norges Bank intervjuet ledere fra over 300 bedrifter og organisasjoner om de økonomiske utsiktene. I den siste utgaven som kom tidligere i desember er framtidsutsiktene de svakeste siden januar 2009.

Ifølge rapporten omtaler mange bedrifter markedet som avventende. De fleste betegner også usikkerheten som uvanlig stor. I tillegg er lønnsomheten betydelig lavere enn for bare ett år siden. Det betyr at bedriftene vil måtte kutte kostnader som igjen setter i gang spiraler nedover i økonomien. Men også i Regionalt nettverk skiller Rogaland seg ut i positiv retning. For det er kun én bransje som fortsatt ser lyst på lønnsomhet og egen aktivitet i 2023, og det er oljeleverandørindustrien.

Rogalendingene krummer ryggen

Det mest bekymringsfulle med norsk økonomi er at det skal bli verre før det blir bedre. De økte rentene har ennå ikke begynt å virke for fullt. Vi må vente i drøye seks uker etter sentralbankens renteoppgang til renten faktisk stiger for privatpersoner. Legg gjerne til et par måneder før vi ser den fulle effekten av renteoppgangen. Samtidig forventer vi at den globale motvinden blir sterkere gjennom vinteren. Det betyr at vi forventer å se en resesjon allerede tidlig neste år, noe som defineres av to kvartaler med fallende vekst. Våre anslag er at 2023 vil avsluttes med en BNP-vekst som så vidt vil være i pluss. For oss økonomer betyr så lave vekstanslag økende usikkerhet og økt arbeidsledighet.

Det er ingen tvil om at vinteren blir kald på mange måter. Samtidig er vi heldigere enn tidligere i denne nedturen. Selv om strømprisene er svært krevende for mange i vår region, vil vekst i oljeindustrien og et sterkt boligmarked kunne dempe nedturen her i sørvest. Jeg tror også at rogalendinger er litt flinkere til å stå på når det virkelig gjelder. Som en venn sa til meg da jeg akkurat hadde flyttet til fylket: «Det er en grunn til at steingjerdene på Jæren er høyere enn i resten av landet. Vi er vant til å jobbe litt hardere her borte».

Publisert: