Mot en mer bærekraftig cruisenæring

KRONIKK: Vi tar signaler fra lokalbefolkningen på alvor, og vi jobber aktivt for å sikre en bærekraftig utvikling av cruisetrafikken i Stavanger

«En ny kai i Bjergsted ligger inne i den nye sentrumsplanen. Denne kaien skal bli en nyvinning for grønne havnetjenester med landstrøm og krav til at alle leveranser/tjenester til kaien skal være utslippsfrie», skriver havnedirektør Merete Eik. Her ligger skipene på Strandkaien (t.v.) og Skagenkaien i Vågen i Stavanger.

Debattinnlegg

  • Merete Eik
    Merete Eik
    Havnedirektør, Stavangerregionen Havn IKS
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Stavangerregionen Havn har fulgt nøye med på de siste måneders debatt om cruise. Vi har imidlertid et behov for å tilføre debatten fakta om cruiseaktiviteten sett fra havnens ståsted.

For mer enn ti år siden ble det i Stavanger kommune vedtatt å utvikle Stavanger som cruisedestinasjon. Vi har siden da jobbet målrettet mot cruisemarkedet for å vise oss fram, tilrettelegge for flere anløp, gi god service og bidra til at cruisegjestene ønsker å komme igjen til oss som turister på land. Dette arbeidet har lyktes takket være strålende innsats av ansatte både i havnen og kommunen, og alle aktører som bidrar med tilbud og leveranser. De senere årene har vi jobbet for å spre cruisetrafikken til hele året. Vi er stolte over at vi fra 2019 er helårshavn for cruise med anløp hver måned hele året. Det er likevel rundt 200 dager uten cruiseskip, så det er fortsatt mulighet for bedre spredning.

Cruise gir inntekter både til næringsliv og kommuner

Innovasjon Norge gjorde en undersøkelse i 2014 og fant ut at hver cruisegjest la igjen 860 kr i snitt (nå ca. 1000 kr). Undersøkelser analysebyrået Menon har gjort i Bergen og Tromsø i 2018, bekrefter dette tallet. I år har vi besøk av nærmere 490 000 cruisegjester. Det betyr verdiskaping for regionen på nærmere en halv milliard kroner. Det sikrer og skaper mange arbeidsplasser, gode inntekter for aktørene som tilbyr sine varer og tjenester og ikke minst viktige skatteinntekter for kommunene.

Først må det sies at Stavangers attraksjon som destinasjon er nettopp nærheten til sentrum. Det er mange grunner til at skipene plasseres som de gjør, som f.eks. lengde, bredde og dybde, landgangsåpninger og fortøyningstrosser, hvilke tjenester de trenger mens det ligger til kai, tidspunkt for ankomst/avgang, samt vær og vind. Vi prøver å ta hensyn til støynivå fra skipene slik at de forstyrrer beboere minst mulig. Men til syvende og sist, er det kapteinen som tar avgjørelsen på hva som er best for sikkerheten til skip og passasjerer. Med andre ord, et komplekst og sammensatt bilde.

Andre spørsmål vi hører i debatten er om vi kan avvise skip og om vi må ha så mange om gangen. Det er nettopp vedtatt en ny havne- og farvannslov som skal gjelde fra nyttår. Både ny og gammel lov fastslår mottaksplikt for fartøy som ønsker seg til kai så lenge vi har ledig kapasitet. Det nye er at kommunestyret selv kan gi forskrift om midlertidig begrensning av fartøyers opphold i havn når det er nødvendig for å unngå eller begrense lokal forurensning.

Landstrøm kommer

Helt siden 2015 har Stavangerregionen Havn gitt rabatter på anløpsavgiften til miljøvennlige skip (ESI). Som første havn i Norge innførte vi også i år et straffe-/belønningssystem, såkalt EPI, der de skipene med lavest klimagassutslipp får rabatter, mens de mindre rene må betale mer.

Landstrøm til cruise er et tiltak som er bra for miljøpåvirkningen lokalt. I vår søkte vi sammen med Rosenberg om midler fra ENOVA for blant annet å etablere landstrøm-anlegg til cruiseskip. Vi fikk avslag på søknaden, men vi gir oss ikke. Sammen med Lyse og Rosenberg er vi i dialog med ENOVA for å sikre et annet resultat i neste søknadsrunde.

Rederiene arbeider aktivt for å få en mer bærekraftig cruiseskipsflåte. Skip bygges om for å ta imot landstrøm og det bygges en rekke skip som skal gå på flytende naturgass (LNG) noe som gir et betydelig mindre miljøavtrykk enn vanlige skip. I 2020 kommer nær 20 prosent av cruisegjestene våre med LNG-drevne skip. I 2021 er det håp om 40 prosent. I tillegg kommer det flere hybridskip, som kan bruke batteridrift i havn. Flere rederier jobber også med konkrete planer om hydrogendrevne skip. Det er særdeles viktig fortsatt å motivere cruisebransjen til reduksjon av sitt miljøavtrykk generelt slik at den reduserer sine utslipp globalt, og ikke bare lokalt mens skipene ligger til kai.

Videre utvikling

For å sikre en bærekraftig fremtidig utvikling av cruiseturismen i Stavanger-regionen, vil vi starte en prosess for å få laget en helhetlig overordnet plan for utviklingen. Stavangerregionen Havn og Region Stavanger vil være sentrale aktører i dette arbeidet sammen med kommunene og næringsaktører.

En ny kai i Bjergsted ligger inne i den nye sentrumsplanen. Denne kaien skal bli en nyvinning for grønne havnetjenester med landstrøm og krav til at alle leveranser/tjenester til kaien skal være utslippsfrie.

Vår miljøplan skal revideres og en ny, ambisiøs plan skal på plass. Nylig vedtok ordførerne i 14 cruisekommuner en felleserklæring for en mer bærekraftig cruisenæring. Flere av tiltakene i avtalen angår havnen, som f.eks. landstrøm og nullutslippsløsninger, og dette skal innarbeides i vår nye miljøplan.

Publisert: