Flere må fagorganisere seg

DEBATT: Stadig færre arbeidstakere er med i en fagforening. Det kan i verste fall ødelegge den norske modellen. NITO Rogaland (Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon) mener at alle har ansvar for å snu utviklingen.

«Myndighetene kan øke fagforeningsfradraget og sette den norske modellen på læreplanene i utdanningene», skriver Siri Sægrov Eiane, om at stadig færre arbeidstakere er med i en fagforening.
  • Siri Sægrov Eiane
    Siri Sægrov Eiane
    Leder i NITO Rogaland
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Arbeidslivet her i Norge er unikt. I mange tiår har arbeidsgivere, arbeidstakere og staten regelmessig satt seg ned og forhandlet om lønn, pensjon, arbeidstid og andre forhold.

Garanti for norsk velferd

Fokuset har vært å finne løsninger til det felles beste. Denne «norske modellen» har vært en stor suksess: Ansattes rettigheter blir ivaretatt, bedriftene og storsamfunnet opplever få streiker og konflikter, økonomien går godt og bidrar til sysselsetting og skatteinntekter. Ikke minst er samarbeidet uvurderlig i vanskelige tider når økonomien må gjennom krevende omstillinger. Den norske modellen er en garanti for norsk velferd.

En av de viktigste forutsetningene for modellen er at arbeidstakere organiserer seg i fagforeninger som taler deres sak i forhandlinger med arbeidsgivere og staten. Derfor er det høyst urovekkende at det nå er under 50 prosent som er medlem av en fagforening.

Arbeidsmiljøloven kan bli svekket.

NITO Rogaland ser at vi er i ferd med å få en forvitring av den norske modellen, og at dette kan få alvorlige følger. Nasjonale kompromisser som pensjonsreformen, etter- og videreutdanningsreformen og IA-avtalen kan bli umulig å få til. Virksomhetene kan bli mindre omstillingsdyktige når arbeidsgiverne ikke har noen motpart å samarbeide med om endringsprosesser. Oppsigelsesvernet kan bli svekket, det kan bli færre fast ansatte og større innslag av løsarbeid. Arbeidsmiljøloven kan bli svekket. Og ikke minst kan det bli flere streiker og høyere konfliktnivå. Alle parter vil tape på denne utviklingen, så alle har ansvar for å motvirke den.

Les også

De lavtlønnede sakker akterut

Les også

– Oljeselskapene har utnyttet desperate arbeidere under krisen

Les også

Liberalistiske skylapper, Venstre!

Arbeidstakerorganisasjonene kan satse enda mer på å verve medlemmer og danne bedriftsgrupper, og bedre godene for medlemmer. Arbeidsgivere kan oppmuntre og legge til rette for fagorganisering i sine virksomheter, og styrke de tillitsvalgtes innflytelse i beslutningsprosesser og omstillinger.

Ikke minst kan de bli medlem i en arbeidsgiverorganisasjon. Myndighetene kan øke fagforeningsfradraget og sette den norske modellen på læreplanene i utdanningene. De kan involvere fagforeninger enda mer i offentlige beslutningsprosesser og gjøre flere offentlige goder avhengig av at bedriftene er tariffbundne, som f.eks. med AFP i dag. Og alle parter kan snakke om verdien av å være fagorganisert.

Gjør en innsats

Det sies at man ikke virkelig forstår verdien av noe før man har mistet det. NITO Rogaland oppfordrer derfor alle til å gjøre en innsats for å sikre at modellen holder i hundre år til, og enda lenger!

Publisert: