Gratis SFO – for et sterkere fellesskap

Den viktigste oppgaven vi har som kommune er å sikre fortsatt vekst og verdiskaping i Stavanger, slik at vi kan finansiere god velferd til alle kommunens innbyggere. I en tid hvor forskjellene øker og antall barnefamilier minker, er gratis SFO en tydelig investering i vår felles fremtid - og et viktig tiltak for sosial utjevning, inkludering og nødvendig vekst i kommunen.

Publisert: Publisert:

Barn tilbringer opp mot halve skoledagen på SFO. På denne måten utgjør SFO en stor del av barnas hverdag, og er en viktig arena for språkutvikling, inkludering og etablering av trygge, gode relasjoner som ruster barn og unge til å bli kompetente og deltakende samfunnsborgere. Foto: Tommy Ellingsen

Debattinnlegg

 • Kari Nessa Nordtun
  Ordfører i Stavanger (Ap)

DEBATT: Stavanger mister barnefamiliene. Vi vet det, og vi har visst det lenge. På denne måten mister vi også den fremtidige kompetansen og arbeidskraften vi trenger når oppgavene blir større og færre skal forsørge flere. Vi må derfor jobbe helhetlig for å skape en kommune hvor flere vil jobbe og bo, samtidig som vi styrker det gode fellesskapet som kjennetegner samfunn med høy grad av både tillit og lønnsomhet.

Les også

KOMMENTAR: - Reddar ein fattige ved å gi til dei rike?

Det er ofte barnefamilier som har de høyeste utgiftene, med dyr bolig og løpende utgifter til barnehage, SFO, fritidsaktiviteter og transport. For å ikke snakke om den stadig voksende gjelden, og stadig flere vedtak hos Namsmannen. I Norge ser vi derfor at selv med vanlig inntekt kan utgiftsnivået føre til at folk reelt sett likevel lever i fattigdom.

De samarbeidende partiene har både i valgkampen og i vår politiske plattform signalisert en betydelig satsing for å redusere forskjeller og gjøre Stavanger til en bedre kommune for barnefamilier. Gratis SFO til alle førsteklassinger og innføring av rabatt også mellom barnehage og SFO er to av våre målrettede satsinger for å oppnå nettopp dette.

Prisøkning på 60 prosent

Barn tilbringer opp mot halve skoledagen på SFO. På denne måten utgjør SFO en stor del av barnas hverdag, og er en viktig arena for språkutvikling, inkludering og etablering av trygge, gode relasjoner som ruster barn og unge til å bli kompetente og deltakende samfunnsborgere.

I Stavanger er det nå en synkende andel barn som benytter SFO, og i en kommune hvor ulikheten øker og SFO-prisen har økt med 60 % på ti år skyldes dette ofte at foreldrene ikke har råd. Dessverre er det akkurat de barna som ikke går på SFO som hadde trengt det aller mest.

Så stilles det spørsmål om hvorfor vi gir gratis SFO til alle – framfor å bare tilby dette til lavinntektsfamilier som i dag.

Minst mulig stigmatiserende

De samarbeidende partiene velger universelle løsninger fordi vi vet de virker best. Og fordi de stigmatiserer minst. I land med behovsprøvde velferdsytelser og få/ingen universelle ordninger, som for eksempel i USA, er både skatteviljen og tilliten til skattesystemer langt lavere enn i Norge. Og forskjellene større.

I barnehagene har Høyre-regjeringen innført behovsprøvd gratis kjernetid for lavinntektsfamilier applaudert av Venstre. Resultatene er tydelige: De fungerer ikke. For få benytter seg av dem.Blant annet fordi det er for mange oppleves som en vanskelig terskel å søke seg inn under ordningene når du må utlevere egen privatøkonomi. Det kan føles nedverdigende og stigmatiserende.

I tillegg skaper behovsprøvde ordninger større byråkrati, flere skjemaer og store kostnader til mer målrettet markedsføring. Dette er unødvendige utgifter.
Behovsprøvde ordninger kan også være «fattigdomsfeller». Det er frustrerende å oppleve at når man endelig klarer å skaffe mer inntekt til familien, blir man straffet ved å måtte betale fullpris på SFO.

Gratis kjernetid i Oslo

I Oslo og andre steder er det forsøkt universelle ordninger i SFO med gratis kjernetid i enkeltbydeler, og resultatene er entydige: Deltakelsen øker kraftig.

I dag er prisen på SFO for en førsteklassing i Stavanger kommune 3011 kroner i måneden. I 2009 kostet samme plass 1900 kroner. En plass i barnehage koster 3135 kroner. Det har ikke vært mulig å få søskenmoderasjon om du har barn begge steder. Det innfører vi neste år. Til alle. Uavhengig av inntekt. – og gjeld.

Det blir ikke påbudt å delta på skolens SFO, men vi forsøker å gjøre det lettere for flere. I mitt parti, Arbeiderpartiet, vil vi aldri slutte å jobbe mot utenforskap og for like muligheter. I vårt Stavanger skal ingen barn ekskluderes fra viktige fellesarenaer.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Fire nye koro­nasmit­tede i Stavanger – ett av tilfel­lene har ukjent smitte­kilde

 2. XXL Forus-ansatt har fått korona – kommunen ber kunder følge med på symptomer

 3. Over 30 prosent utvikler ikke symptomer på korona: – De går under radaren

 4. Pensjo­nister smittet på buss­tur: – Hvor mye skal vi egentlig gi avkall på, og hvor normalt skal vi egentlig leve?

 5. I kjøkken­skapet finnes mel som trolig er over 50 år, kaffe av litt nyere dato og servise med Telever­kets logo på

 6. Fortsatt ingen kontakt mellom partene – busstreiken trappes opp til Roga­land lørdag

 1. Politikk
 2. Stavanger
 3. Stavanger Ap
 4. Arbeiderpartiet (Ap)
 5. Skolefritidsordning (SFO)