Grov uforstand i tjenesten, Aftenbladet

DEBATT: Med sin dominerende posisjon i regionen har Aftenbladet en moralsk plikt, etter mitt skjønn, til å tillate debatt om myndighetenes håndtering av koronakrisen i sine spalter.

Publisert: Publisert:

«Aftenbladet velger å suspendere ytringsfriheten. Det er sørgelig», skriver Kåre Erlend Ødegård. Foto: Jonas Haarr Friestad

Debattinnlegg

  • Kåre Erlend Ødegård
    Stavanger
  1. Leserne mener

Aftenbladets leder 17. mars innledes med følgende ord: «Det er viktig og riktig å debattere de tiltakene myndighetene setter i verk for å vinne kampen mot koronaviruset. Men ikke nå. Nå må vi gå i takt en stund.» Deretter har Aftenbladet ikke publisert debattinnlegg om myndighetenes tiltak.

Da jeg leste lederen sent mandag kveld i nettutgaven, trodde jeg knapt hva jeg leste, og det har tatt meg over et døgn å moderere mitt eget språk til et saklighetsnivå som er publiserbart.

Dyp mistillit til egne lesere

Bak Aftenbladets suspensjon av ytringsfriheten må det ligge en dyp mistillit til egne lesere: Aftenbladets leder er åpenbart redd for at en debatt om myndighetens virkemidler skal svekke etterlevelsen av påleggene, restriksjonene og anbefalingene i en kritisk fase for begrensingen av smittespredningen.

I en situasjon hvor myndighetene setter inn de mest inngripende restriksjoner på folks liv i fredstid, så velger altså Aftenbladet å fjerne muligheten for en saklig debatt i sine spalter om fornuften i de enkelte tiltakene, konsekvensene av tiltakene over tid, og avveiing av ulike hensyn både på kort og lang sikt. I tro på egen vurderingsevne og iver etter å støtte opp om myndighetenes tiltak, så velger Aftenbladet å suspendere en av hjørnesteinene for vårt demokrati, ytringsfriheten. Det vil jeg karakterisere som grov uforstand i tjenesten.

Det er nettopp nå, hvor både kortsiktige og langsiktige virkemidler utformes og justeres fra dag til dag at behovet for debatt er størst, ikke etterpå. Det er nå demokratiet må fungere. Det er nå saklig kritikk må fremmes. Det er nå dårlig begrunnede restriksjoner må utfordres. Og det er nå forslag til botemidler for de økonomiske konsekvensene av tiltakene må fremmes. Ikke senere.

Og hva mener Aftenbladet med senere? Er det en uke, to uker, eller om en måned? Er det da Aftenbladet vil ta debatten? Jeg går ut fra at Aftenbladet ikke vil suspendere ytringsfriheten til viruset har brent ut og vaksiner er allment tilgjengelig om ett til to år? Eller vente til etter at regjeringens eller Stortingets granskingskommisjon om myndighetenes håndtering av krisen har levert sin rapport?

Norsk presse hevder titt og ofte viktigheten av ytringsfriheten og den fjerde statsmakt. Andre aviser, som Dagens Næringsliv og Aftenposten, har debattinnlegg både om helsemyndighetenes faglige grunnlag for sine anbefalinger og om fornuften i myndighetenes virkemidler. Selv statskanalen NRK tar debatten. Mens Aftenbladet velger å suspendere ytringsfriheten. Det er sørgelig.

Oppfordrer til å snu umiddelbart

Jeg kan bare oppfordre Aftenbladet til å snu umiddelbart. Med sin dominerende posisjon i regionen har Aftenbladet en moralsk plikt, etter mitt skjønn, til å tillate debatt om myndighetenes håndtering av krisen i sine spalter. Skulle Aftenbladet velge å ikke snu umiddelbart, så vil det være et av norsk presses største svik mot vårt demokrati etter krigen.

Publisert: