Eldre er en ressurs

DEBATT: Det er en målsetting for Ap å unngå ulikhet i helse! Vi vet at sosial støtte er helsefremmende og at manglende sosial støtte og ensomhet skaper dårlig helse. Vi vet også at mange eldre er ensomme.

Publisert: Publisert:

«Virkeligheten er at de aller fleste pensjonister (over 90 prosent) greier seg sjøl og er i stor grad en ressurs for sine omgivelser», skriver Sverre Uhlving. Foto: Illustrasjonsbilde/Scanpix

Debattinnlegg

 • Sverre Uhlving
  Kandidat til bystyret for Stavanger Ap

Vi er snart én million pensjonister i Norge, og antallet vil fortsette å øke. Denne «eldrebølgen» omtales vanligvis som et problem. Virkeligheten er imidlertid at de aller fleste pensjonister (over 90 prosent) greier seg sjøl og er i stor grad en ressurs for sine omgivelser.

Det er altså over 900.000 pensjonister hvorav svært mange yter mye hjelp og bistand til andre. Men det er flere som er i stand til og ønsker å være til nytte. Mange, særlig i regi av frivillige organisasjoner, gjør en kjempeinnsats på dette området. Eksempelvis står det i siste nummer av «Mortepumpen» (Stavanger kommune sitt informasjonsblad til eldre) om Røde Kors sin leksehjelpordning. Den består av ca. 60 frivillige, stort sett eldre, som i regi av Røde Kors med støtte fra Stavanger kommune driver leksehjelpordning for de som har behov for det, også flere med minoritetsbakgrunn. De får masse positive tilbakemeldinger fra elevene/brukerne. Men de melder at det er behov for mange flere leksehjelpere!

Vi trenger mange frivillige «hender» for å skape et varmt og inkluderende samfunn hvor «alle skal med».

Måltidsvenn

I samme nummer står det også en artikkel om å være «måltidsvenn». Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Helsehuset, hjemmetjenesten i bydelene, UiS og Utviklingssenteret for sykepleie og hjemmetjenester. Det er sykepleierstudenter som etter opplæring tilbyr å komme til eldre som ønsker å lage og spise mat sammen med noen. Vi vet at mange eldre som bor alene, er ensomme og spiser dårlig. Dette er et tilbud som en ønsker å utvide. Jeg tenker dette er aktuelt for andre studenter, men også mange friske eldre kan være måltidsvenn.

Som pensjonist får jeg også bladet «Pensjonisten» (medlemsorgan for Norsk pensjonistforbund). I siste utgave sto det om Åse på 86 år som i snart 50 år har smurt tusenvis av brødskiver som hun deler ut til trengende i Oslo sentrum. Hun er så glad i menneskene hun møter og denne jobben at hun på tross av begynnende demens forsetter. For at hun og datteren skal være trygge på hvor hun er, har hun på seg en GPS-sender. Eldre er en ressurs!

Det fins en masse andre eksempler på at eldre bidrar frivillig i regi av mange frivillige organisasjoner, menigheter, frivillighetssentral osv. Og så er det selvsagt svært mange eldre som gjør en betydelig innsats innenfor familie og til naboer og venner.

Frivillige organisasjoner og –personer gjør en kjempeinnsats og Arbeiderpartiet ønsker å stimulere og legge til rette for å utvide samarbeidet mellom kommunen og de frivillige. Små «investeringer» kan på dette området gi mye trivsel og velferd.

Nyttig supplement

Vi trenger mange frivillige «hender» for å skape et varmt og inkluderende samfunn hvor «alle skal med». Frivillighet skal imidlertid ikke være en erstatning for en god og rettferdig velferdspolitikk, men være en meget viktig og nyttig supplement.

Publisert:

Les også

 1. – Jeg har ingen planer om å gi meg, men alt har sin tid, og en dag dauer jeg jo.

Mest lest akkurat nå

 1. Hun danket ut politikere i kampen om Stavanger-jobb

 2. Korona-tiltakene ga færre dødsfall

 3. Månafossen: – Vi leter videre til vi finner henne

 4. Gigantfylke med 1,2 millioner innbyggere angriper ferjefri E39

 5. Helsedirektoratet vurderer nye regler for sosiale sammenkomster

 6. – Du skal ikke ha kniv fra Ikea, sier far

 1. Debatt