• Sykepleien har rekrutteringsutfordringer, men her er studentene Simen Vestly Sirevåg, Ragnhild Espeland og Jonatan Carlsen i sving med å øve seg på å flytte en slagrammet pasient, spilt av student Benjamin Brøndmo Engerbakk. Jon Ingemundsen

Tallretorikk om sykepleierlønn

SYKEPLEIERE: Sykepleierforbundets anbefalinger til Stavanger kommune om å vurdere å bruke deler av de 25 millionene som går til vikarutgifter til å øke sykepleierlønningene, har tilsynelatende ikke gått helt hjem hos de som styrer pengesekken i kommunen.