Internasjonalt skattesamarbeid er en forutsetning for å bekjempe fattigdom

DEBATT: Det er ikke naivt, men fullstendig nødvendig å jobbe for mer effektiv, rettferdig og forutsigbar skattlegging i utviklingsland.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein mener det er feil å si at bistand til FNs skattearbeid er naivt.
  • Dag-Inge Ulstein
    Dag-Inge Ulstein
    Utviklingsminister, (KrF)
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

På lederplass onsdag 17. juli kalles regjeringens støtte til FNs arbeid for bedre internasjonalt skattesamarbeid og større skatteinntekter for utviklingsland naivt. Jeg er enig i at regjeringens ambisjoner er høye. Det er jeg stolt av.

Det trengs nemlig enorme ressurser for å nå bærekraftsmålene. 90 prosent av disse ressursene må komme fra landene selv. For å opprettholde et minimum av grunnleggende tjenester til befolkningen, må skatteinngangen utgjøre minst 15 prosent av brutto nasjonalprodukt. Det er alle eksperter enige om. Skatteinngangen er på under 15 prosent i 30 av de 75 fattigste landene i verden. Til sammenligning ligger gjennomsnittet for OECD-landene på over 35 prosent. I Norge er gjennomsnittet 38 prosent.

Selv om mye arbeid gjenstår, har innsatsen for bedre skattesystemer de siste årene båret frukter. I afrikanske land utgjør skatteinntektene mer enn fire ganger all bistand, alle utenlandsinvesteringer og alle private pengeoverføringer. Det er altså ikke naivt, men fullstendig nødvendig å jobbe for mer effektiv, rettferdig og forutsigbar skattlegging i utviklingsland.

Bidrar

Derfor bestemte regjeringen i 2018 at norsk skatterelatert utviklingspolitikk skulle styrkes. Vi har blant annet bidratt til å styrke utviklingslands påvirkning i internasjonale prosesser for bedre skattlegging. Sivilt samfunn, forskningsmiljøer og privat sektor bidrar i dette arbeidet. Støtten til FNs skattekomité er altså en viktig del av en langt større og mer sammensatt satsing, hvor Norge går foran for å bekjempe ulovlig kapitalflyt og styrke skattleggingen i utviklingsland.

Regjeringen er allerede pådriver for at FN skal vedta resolusjoner som danner en felles front mot ulovlig kapitalflyt. Skattespørsmål er et nasjonalt anliggende, men har mange dimensjoner som krever internasjonale løsninger. Det er viktig at utviklingsland har en stemme når de nye løsningene skal meisles ut. Vi jobber derfor aktivt gjennom FN og OECD for å bidra til at utviklingsland blir tatt med på dette arbeidet.

Kompetanseoverføringsprogrammet Skatt for utvikling, som forvaltes av Kunnskapsbanken i Norad, utgjør også en viktig del av vår skatterelaterte bistand. Vi vet at bistand brukt på å forbedre skattesystemer kan gi 100-gangen i avkastning i form av økte skatteinntekter. Et eksempel: Norge bistod skattemyndighetene i Tanzania med å kreve inn skatteinntekter fra mineindustrien. Innsatsen kostet rundt 1,1 millioner dollar over en treårs-periode. Resultatet var at mange selskaper innbetalte skatt, deriblant et selskap som alene sørget for at statskassen ble 127 millioner dollar rikere.

Kan oppnå mye

Vi kan altså oppnå svært mye dersom vi bidrar til at land reformerer skattepolitikken og skatteadministrasjonen. Men for å sikre varig økt skatteinngang, er det i tillegg viktig å fokusere på internasjonale skattesystemer, forbedre internasjonale lovverk og slå ned på korrupsjon, for nettopp å unngå ulovlig kapitalflyt.
Til tross for en rekke utfordringer, har lavinntektsland hatt en økning i skatteinngangen siden 2002. FNs skattekomite er det eneste forum for globalt skattesamarbeid hvor alle land er medlem, og som også har fokus på de minst utviklede landene. Med økonomisk støtte fra Norge, vil FN i større grad legge til rette for bedre og mer meningsfylt deltakelse fra utviklingsland. Vi går foran, og oppfordrer andre medlemsland til å bidra.
I møte med enorme fattigdomsutforderinger og altfor få ressurser, må vi være visjonære og strategiske. Derfor skal Norge gjøre det vi kan for å legge til rette for at land selv kan mobilisere pengene de trenger for å nå bærekraftsmålene. Uten et slikt krafttak for nasjonal ressursmobilisering, har vi ingen mulighet til å nå målet om bærekraftig utvikling for alle.

Publisert: