Stimuler til investeringer og økt aktivitet i fiskerinæringen

DEBATT: Mitt håp er at Stortinget leverer i samsvar med næringens anbefaling og regjeringsplattformen når de nå sluttbehandler regjeringens stortingsmelding om et nytt kvotesystem.

«Fiskeflåten har høy gjennomsnittsalder og står foran store investeringer. Fornying og effektivisering er nødvendig for å møte fremtidige krav om redusert miljøavtrykk», skriver Jonny Berfjord.

Debattinnlegg

 • Jonny Berfjord
  Styreleder Fiskebåt
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Fiskerinæringen har så langt kommet flytende ut av koronasituasjonen. Fisket er blitt avviklet tilnærmet normalt. Både kyst- og havfiskeflåten har lagt bak seg gode år, og også 2020 vil sannsynligvis lande bra selv om koronapandemien vil påvirke verdiskapningen negativt gjennom redusert kjøpekraft og reduserte priser på fisken. En ekstraordinær svak krone har til nå skjult en prisnedgang i markedene, samtidig som driftskostnadene er redusert.

Fornying er nødvendig

Fiskeflåten har høy gjennomsnittsalder og står foran store investeringer. Fornying og effektivisering er nødvendig for å møte fremtidige krav om redusert miljøavtrykk. Fisk er sunn og miljøriktig mat, men det er fortsatt et urealisert potensial for enda lavere miljøpåvirkning.

Les også

Koronakrisen: Slik rammes havbruk- og petroleumsnæringen

Økte investeringer i fiskeflåten vil gi oppdrag til en norsk verfts-, utstyr- og leverandørindustri som står i en svært krevende situasjon. Usikkerhet om fremtidige politiske rammevilkår vil imidlertid svekke investeringsviljen i fiskerinæringen. En samlet fiskerinæring har bedt Storting og Regjering om stabilitet i de etablerte politiske rammevilkårene. Nøkkelen til at fiskeriene gikk fra å være subsidiert til en lønnsom og attraktiv næring var at myndighetene og næringen ble enige om en langsiktig stabil ressursfordeling mellom fartøygruppene i fiskeflåten. Politisk stabilitet er særskilt viktig i en ellers ustabil verden.

Fiskebåt har – sammen med øvrige fiskeriorganisasjoner – også spilt inn forslag som kan bidra til økt fleksibilitet og økt lønnsomhet i næringen. Det er viktig at disse forslagene sees i en større sammenheng. Økt lønnsomhet vil gi økt investeringsvilje, og ha stor betydning for aktiviteten ikke bare i fiskeriene, men også for øvrige maritime næringer. Aktivitetsnivået langs kysten henger sammen med aktiviteten i fiskeri- og sjømatnæringen. Spesielt om de kombineres med statlige tiltak.

Økt aktivitet

Det er mitt håp at Stortinget leverer i samsvar med næringens anbefaling og regjeringsplattformen når de nå sluttbehandler regjeringens stortingsmelding om et nytt kvotesystem. I motsatt fall vil det føre til usikkerhet og svekkede investeringer. Investeringer som bør gjennomføres ikke bare for å fornye fiskeflåten, men også for å bidra til økt aktivitet i den maritime industrien. Det er derfor viktig å gi stimuli også til de næringer som ser ut til å komme seg best gjennom krisen. De kan bidra til at bølgedalen ikke blir så dyp.

Les også

 1. Dårlig vær har påvirket fisket mer enn korona

Publisert:
 1. Debatt
 2. Fiskeri
 3. Fisk

Mest lest akkurat nå

 1. Bruker du en av disse medisinene? Da skal du ha en tredje vaksinedose

 2. Nytt flyselskap med rute mellom Stavanger og Oslo

 3. Meteorologen forklarer: Derfor får vi uvær

 4. Jærbedrift skal levere 10.000 kvadratmeter med solceller til Stavanger lufthavn

 5. Vogntog-brann på E39

 6. Solbakken åpner for Veton Berisha i neste landslagstropp