Blir vi lurt av Green Mountain?

DEBATT: Blir de folkevalgte og Rennesøys befolkning lurt av Green Mountain?

«Det er foruroligende og lite tillitvekkende at Green Mountain baserer sine konklusjoner på synsing og ikke benytter analyser og fakta til en utbygging av denne størrelse i et så konfliktfylt område», skriver Einar Karlsen Ask, Linda Nilsen Ask og Arild Østhus. Bildet er fra Gangenes.

Debattinnlegg

 • Einar Karsten Ask
  For aksjonsgruppen «Nei til nedbygging av landbruksjord – ja til arbeidsplasser»
 • Linda Nilsen Ask
  For Aksjonsgruppen «Nei til nedbygging av landbruksjord – ja til arbeidsplasser»
 • Arild Østhus
  For Aksjonsgruppen «Nei til nedbygging av landbruksjord – ja til arbeidsplasser»
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

I forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel i Rennesøy har Green Mountain og noen grunneiere fremmet forslag om å omregulere 350 dekar dyrket jord til næring/industri for å legge til rette for en videre utvidelse.

Konfliktfylt

Green Mountain har hevdet at de har behov for et område på 1000 dekar, men la inn forslag om omregulering av 350 dekar i første omgang, med mulighet for utvidelse. Rådmannen konsekvensutredet dette og mente området var konfliktfylt av flere årsaker.

I oktober 2018 var det et folkemøte på Østhusvik hvor daglig leder i Green Mountain, Tor Kristian Gyland, fortalte at de hadde vurdert Hanasand næringsområde men ville etter sterke oppfordring fra salen og ordfører Dagny S. Hausken gjøre ny vurdering. I en artikkel i Bygdebladet den 04.04.19 sier han at Hanasand næringsområde nå er vurdert og konklusjonen er at denne lokasjonen er uaktuell for Green Mountain uten at dette er begrunnet.

Les også

Matjord – nå må politikerne i Rennesøy våkne

Hvorfor ikke Hanasand?

Aksjonsgruppen har forsøkt å få en uttalelse hos Green Mountain for hvorfor de ikke kan benytte seg av Hanasand Industriområde. Dette området har god infrastruktur, og ligger utenfor tettbebyggelse. Hovedargumentet fra Green Mountain har vært at Hanasand ikke er egnet på grunn av «sjøråk». De hevder at «alle vet at når nordvesten står på så blåser det godt her langs kysten, og at Hanasand er spesielt eksponert». Deres vurdering av området på Gangenes er at dette ligger «mer beskyttet og lengre fra sjøen». Denne påstanden er uttalt i Stavanger Aftenblad, Bygdebladet, på folkemøtet i oktober og i e-postkorrespondanse.

Vi har hentet inn værdata for de siste 10 årene fra Meteorologisk institutt som avkrefter denne påstanden. Disse dataene er fra Kvitsøy målestasjon, som er den nærmeste værstasjonen for området, og viser at området på Gangenes er mer utsatt for «sjøråk» enn Hanasand. Nordvesten er tøff på Hanasand, men dette er den dominerende vindretningen på sommerhalvåret hvor vinden er svakere og tørrere. Området på Gangenes er derimot mer utsatt for vind fra sør-øst og dette er den dominerende vindretning på vinterhalvåret hvor vinden er sterkere og fuktigere.

Vår anbefaling er at Green Mountain gjør en grundig analyse av blant annet værdata før de tar sine avgjørelser.

Kostbart

Et annet argument som Green Mountain bruker er at jordbruksjord fra Gangenes kan flyttes til et annet egnet område. Jordflytting som omfatter matjord og undergrunns jord er kostbart. Asplan Viak har utarbeidet en rapport på oppdrag for Landbruks- og matdepartementet hvor hele flytteoperasjonen er kostnadsberegnet til 500-1000 kr pr. kvm. Ved en kostnad på 500 kr/kvm for 350 dekar vil dette koste 175 millioner kroner.

I en e-postkorrespondanse med Tor Kristian Gyland sier han at de ser på et mye mindre område som ikke berører dyrket mark og jordbruksjord. Dette burde være positive signaler, men med erfaring av den lukkede prosessen som har pågått, vekker dette bekymring all den tid det var ytret et behov for 1000 dekar. Er dette nok et strategisk spill hvor de vil utvide gradvis i tiden fremover?

Det er foruroligende og lite tillitvekkende at Green Mountain baserer sine konklusjoner på synsing og ikke benytter analyser og fakta til en utbygging av denne størrelse i et så konfliktfylt område. Vår anbefaling er at Green Mountain gjør en grundig analyse av blant annet værdata før de tar sine avgjørelser.

Høyt spill

Green Mountain spiller et høyt spill og truer med å flytte kommende utvidelser til andre deler av fylket eller til andre kanter av landet dersom de ikke får bygge på Gangenes. Hovedutvalg for plan, miljø og utvikling skal ta stilling til hvordan kommunen skal imøtekomme innsigelsene i denne saken i slutten av april. Vi er bekymret og spent på om de folkevalgte tør å stå for Rennesøy sin visjon «dei grøne øyane», eller om de lar seg lure av de feilaktige påstandene til Green Mountain og med dette omregulerer store områder landbruksjord til næring/industri.

Les også

 1. Aksjon mot datasenter på Rennesøy

 2. Grønn strøm gir millioninntekter og nye jobber til Rennesøy

 3. Glede på Rennesøy: - Dette er «A dream come true»

 4. – Cruisehavn på Rennesøy er framtidsrettet

 5. – Vi vil bygge cruisehavn her på Rennesøy

 6. Regjeringen setter framtidsretta arbeidsplasser og milliarder i spill

Publisert:
 1. Debatt

Mest lest akkurat nå

 1. Hundvågtunnelen stengt av oljelekkasje

 2. Åpner grønne ferjekaier i Ryfylke

 3. Maria fikk nesten ikke puste da hun trente. Hun fikk diagnosen mange har, men få kjenner til.

 4. Alle i Sandnes fikk uvanlig papiravis mandag

 5. Ap: – Hvordan vet Høyre at hundrevis av arbeids­plasser forsvant til Fornebu?

 6. Skal man se én utstilling før dette året tar slutt skal man se denne!