• «Tunnelprosjektet Espedal–Frafjord kommer i konflikt med både gårds- og jordbruksinteresser på begge sider av tunnelen», skriver Thore Håland, her fra folkeavstemingen i april der innbyggerne i Forsand skulle ta stilling til grensejustering og kommunesammenslåing. Tommy Ellingsen

Oppsiktsvekkende råkjør fra Senterparti-trekløver

DEBATT: I et innlegg i Aftenbladet den 14.8. skriver Tore Hans Mikkelson (Sp) om kraftinntektene til Forsand, og hvor han mener de skal brukes. Han prøver her å legge et feilaktig press på medlemmene i fellesnemnda i Nye Sandnes, som begrunnes i prinsippdokumentet.