Kan de voksne i Bjerkreim snart komme hjem?

NATURVERN: En utbygging av Hetlandsskogen vil ødelegge leveområder for arter Norge har hovedansvar for å bevare

«Et av få skogsområder med rest av villmark i Sør-Rogaland står i fare for å forsvinne», skriver innsenderne.

Debattinnlegg

 • Debatt
Publisert: Publisert:
 • Innlegget er skrevet av: Carl Omlie, Oddvar Aamodt, Marit Brevik fra styret i Motvind Dalane og Annette Mariero fra Motvind Dyrehelse.

Bjerkreim kommune, som har bygd ut mer vindkraft enn noen annen kommune i Rogaland, har nå funnet ut at de har så mye fornybar energi at de vil ha kraftkrevende industri i Hetlandsskogen. I et skogsområde som inntil for få år siden ble sett på som et viktig naturområde for friluftsliv og naturmangfold, med nasjonal verneinteresse.

Skulle ikke ta landbruksjord

Påstander om Hetlandsskogen fra politikere i Bjerkreim: Området skulle være konfliktfritt og industriutbyggingen skulle ikke ta landbruksjord. Ikke gikk det folk på tur der, selv om kommunen har lagt til rette for turgåere, og ikke er det hubro der.

Men industriutbygging i et landbruks- og friluftsområde med natur er aldri konfliktfri. Det bor og jakter hubro, havørn, hønsehauk, musvåk, kongeørn og spurvehauk der. Det overnatter tusenvis av tårnsvaler og stær der under trekket, og hundrevis av sandsvaler, linerler og tornrisker. Flere arter, som gulspurv, sivspurv og buskskvett, hekker langs elva innover og i kanalen på vestsida ved travbanen.

Når vi har forsøplet oss selv til døde, hva da?

Viktige rasteplasser

Fossekall hekker nedenfor brua over Fossåna. Jordene som er inkludert i planområdet, er viktige rasteplasser for flere fugler under trekket. Her er registrert arter som dobbeltbekkasin, enkeltbekkasin, kvartbekkasin, brusfugl, lappspove, vipe og flere arter gjess. Rødlista insekter, elvemusling og klokkesøte og kystlynghei finnes det også. Hvis området blir omregulert, vil disse artene ikke bo der lenger.

Les også

Så var ikke Hetlandsskogen konfliktfri likevel

Les også

– Overskuddsvarme fra Hetlandsskogen gir store muligheter i Hå

Vi lever i en pandemi. Som skyldes arealbruk. Menneskeheten forgriper seg på naturen over hele kloden. Når vi bygger ut skog og natur, øker faren for nye pandemier. Det neste viruset kan godt bli ett novid, der n-en står for Norge.

Vi lever også i en artsmangfoldskrise. 70 prosent av alle verdens dyrearter har blitt utryddet de siste 50 årene. FN krever at vi bremser opp og slutter å bygge ut naturen. Bærekraftsmål nummer 15 handler om å stanse tap av artsmangfold. Dette er blant de 17 bærekraftsmålene som Bjerkreim kommune vedtok høsten 2019. På samme kommunestyremøte ble det med enda større begeistring også vedtatt å godkjenne 100 nye hyttetomter i natur.

Ett kredittkort hver uke

Når vi har forsøplet oss selv til døde, hva da? Vi har spredd mikroplast slik at det finnes overalt, på Svalbard, i havet, i alle levende organismer. Vi spiser tilsvarende ett kredittkort med plast hver uke. En del av denne plasten inneholder miljøgifter, noen virker som hormonhermere. Avisen The Guardian hadde nylig en artikkel av den amerikanske miljøaktivisten Erin Brockovich der hun viste til forskning omkring menns sædkvalitet: Den har sunket med 60 prosent de siste 50 år. Vi er i ferd med å forurense oss selv til utryddelse. Bare så synd at vi tar med oss de andre artene samtidig.

Det grønne skiftet skulle redde kloden, men det har i Norge ført til mer ødeleggelse i form av utbygging og skadet natur enn noen gang før. 9 av 10 arter på den norske lista over utrydningstruede arter er der fordi arealendringer truer dem. Vindkraften som produseres rett ved Hetlandsskogen, gir ustabil strøm som kommer og går med vinden. Batterifabrikker og datasentre må ha stabil strøm fra vannkraft. Vindkraften i området tjener kun som alibi: Naturen er allerede industrialisert, skaden har alt skjedd.

Miste respekt for folkevalgte

Det er ingenting som heter «en gratis lunsj». Å bygge ut Hetlandsskogen vil ødelegge leveområder for arter Norge har hovedansvar for å bevare. Og et par bønder vil miste livsgrunnlaget sitt. Gårder som har dyrket samme jorda i tre tusen år. Noen naboer vil oppleve støy som gjør at de vil mistrives. Kanskje må de flytte og husene mister all verdi. Et av få skogsområder med rest av villmark i Sør-Rogaland står i fare for å forsvinne.

Noen av Bjerkreims, Hå kommunes og Egersunds innbyggere vil miste enda litt mer respekt for sine folkevalgte fordi de setter kortsiktig gevinst foran langsiktig arealforvaltning.

Og fordi de tviholder på utbyggernes/kapitalkreftenes eventyrfortellinger om tusenvis av arbeidsplasser. Som at det ved utbygging av datasenter i svenske Luleå skulle komme 30.000 arbeidsplasser. I virkeligheten ble det 56. Nordfjord Lefdal Mine Datasenter lovet 110 ansatte. Det ble tre. Og i Bergen produserer LG Chem nok batterier til 800 offshoreskip eller 400 store ferger. Med to ansatte.

Barnetro er en fin ting. Men vi som taler naturens sak, synes Bjerkreim-politikerne kan legge den vekk nå og la voksent, sunt vett ta over.

Les også

 1. Fem ordførere i Sør-Rogaland vil stå tettere sammen

 2. – Vil det store kraft­prosjektet i Bjerkreim bety flere vind­turbiner?

Publisert:
 1. Debatt
 2. Naturvern
 3. Vindkraft
 4. Bjerkreim kommune
 5. datasenter

Mest lest akkurat nå

 1. Forsker Gunnveig Grødeland: – Omikron kan være veien ut av pandemien

 2. Strammer inn tirsdag: – Det blir tiltak vi vil merke i hverdagen vår

 3. Frykter du ny korona­bølge? Nå kommer FHI med glad­nyhet

 4. Viking klar for Europa: 30 millioner ligger i potten

 5. 14.000 lys skaper hjemmelaget julestemning i Sandnes

 6. Stavanger og andre kommuner i hastemøte om korona med helseministeren