Alle lovpriser gruveplanene på Helleland, her er en kritisk røst

GRUVEDRIFT: Norge Mining (NM) har helt siden de offentliggjorde planene sine fått lov til å fremsnakke planene om gruvedrift på Helleland helt uimotsagt. Politikere, både lokalt og nasjonalt, har lovprist dette ser for seg store inntekter til staten og lokale arbeidsplasser. Jeg har ikke registrert en eneste kritisk røst.

Innsenderen frykter at gruvedrift på Helleland vil føre til store støv – og støyplager. Han etterlyser en mer kritisk holdning til gruveselskapet Norsk Mining sine planer.

Debattinnlegg

 • Petter Løhre
  Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Det er investorene selv som står fram i avisene og skjønnmaler prosjektet sitt. Snakk om god reklame i forkant av et salg.

NM holder altså på å kartlegge muligheten for gruvedrift på Helleland. Selskapet mener det er realistisk å kunne finne store forekomster av ilmenitt, apatitt og vanadium. I og med at NM ikke driver gruver selv, vil det trolig søke konsesjon om gruvedrift på Helleland for så å selge denne konsesjonen når den er gitt. At et privat selskap skal kunne ekspropriere private eiendommer, med de negative konsekvensene dette har for de impliserte grunneiere, og etterpå sitte igjen med en enorm økonomisk gevinst, mener jeg er moralsk forkastelig. Men jeg skal la den saken ligge i denne omgang.

Et stort krater

Hvis det viser seg at gruvedrift blir lønnsomt, vil den mest sannsynlige driftsformen være et dagbrudd. Dette vil trolig bli liggende på Øgreid/Slettebø. Hele området kan da etter hvert bli omdannet til et ca. 200 m dypt krater, med en diameter på 1–2 kilometer.

Dette vil selvfølgelig generere støv i enorme mengder. I det aktuelle dalføret hvor dagbruddet blir liggende, blåser det ofte. Min påstand er at vinden vil ta støvet med seg i begge retninger, fra Helleland kirke i vest og helt til Heskestad kirke i øst. Støvet vil bli til enorm sjenanse for alle fastboende i et stort område nær dagbruddet; på Årrestad, Hestad, Refsland og i Gyadalen. Nå vil nok noen si at en kan redusere støvmengden ved hjelp av vanning, men dette vil aldri kunne løse problemet i et så stort brudd.

Ca. 70 prosent av massene som tas ut, må deponeres. Hvor skal disse mengdene ta veien? Dette vil bli et omfattende inngrep i naturen.
All sprengningen som vil foregå, vil merkes i store områder, kanskje helt ned til Egersund, men aller mest lokalt. Det vil bli mye støy når det sprenges. Det vil også bli støy fra maskinpark og annen transport.

Støv og støy

Indre Helleland er et satsingsområde for jordbruk. Konsekvensene vil bli store lokalt for alle dem som mister næringsgrunnlaget sitt, i tillegg til hus og hjem. Støy og støv kan potensielt være til hinder for jordbruk i et stort område rundt gruven.

I tillegg kommer adkomstveier som også vil kunne stjele jordbruksareal.
Med et ca. 1–200 m dypt krater kloss ved Teksevannet, som er en stor bidragsyter til Dalane Kraft sin strømproduksjon på Øgreid ved Egersund, vil dette trolig kunne medføre drenering av vannet som en følge av sprengning. Dette er bare noen få negative konsekvenser som følge av et dagbrudd, og denne listen er lang.

Flere politikere har vært frampå og heiet fram prosjektet. Disse ser store muligheter for folk som bor på Helleland. Forståelig nok, men vil dette slå til? Eller kan gruvedrift gjøre Helleland-området til et lite attraktivt sted å slå seg ned for unge i etableringsfasen.

Hva er hensikten med arbeidsplasser på Helleland hvis gruvedriften gir redusert livskvalitet, og ingen vil flytte hit? Helleland kan bli stående igjen som den store taperen.

Hva mener de folkevalgte?

NM er i gang med prøveboring med utenlandske arbeidere og medbrakt utstyr. Jeg vet etter å ha snakket med et par av dem, at de har en jobbturnus på tre måneder på og en av. Vil dette fortsette i en eventuell driftsfase?

NM har på sine nettsider valgt kinesisk oversettelse. Ved et potensielt salg til et internasjonalt gruveselskap, for eksempel kinesisk, påstår jeg at et slikt selskap kan ha den nødvendige kompetansen til å starte gruvedrift på en hurtig og effektiv måte. De vil kunne bringe med seg erfarne arbeidere/operatører, og geologer, planleggere, formenn osv., for å kunne produsere fra dag en. Det sier seg selv at dyr norsk arbeidskraft ikke blir å foretrekke. Disse må i tillegg læres opp. Dette har skjedd andre steder i verden, så hvorfor ikke her?

Lokalpolitikerne i Eigersund og Lund må komme på banen og begrunne sitt syn i denne saken slik at «hedlandsbuen» og folk på Ualand vet hvem de skal stemme på ved neste valg. Samtidig bør også journalistene i lokale og regionale aviser snart begynne å stille kritiske spørsmål, og ikke bare la investorene definitivt få siste ord i denne saken.

Publisert:
 1. Gruvedrift
 2. Eigersund
 3. Dalane

Mest lest akkurat nå

 1. Stort steinras: Svein Tore kjørte nesten rett inn i raset

 2. Politiet: DNA-prøven matcher siktede - både slektninger og andre menn er utelukket

 3. Stor test av 15 brød: To får topp­karakter

 4. Dette skal være politiets styrkede DNA-bevis i Birgitte-saken

 5. «Bronseplassen ligger bare og venter på Viking»

 6. For 30 år siden skremte denne gjengen vannet av foreldre og rektorer i Sandnes