Hva skal all spillvarmen fra datasenteret brukes til?

DATASENTER: Lyse prøver å bagatellisere mitt innlegg om den enorme energisløsingen det legges opp til ved etablering av datasentrene, spesifikt på Kalberg.

Datasenteret på Kalberg vil produsere enorme mengder spillvarme. For å ta unna denne varmen må det som et tenkt eksempel bygges 20 ganger så mange drivhus som hele Rogaland har i dag, skriver innsenderen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Dette er en enormt viktig diskusjon, og da må man ha klart for seg en del fakta. I innlegget fra Lyse blir ikke mine anslag for energitap og eventuelle avtakeres energiforbruk kommentert. Det er det som er det viktigste poenget mitt.

Det trengs mange drivhus

Mine tall for energibruk og tap baserer seg på en ny rapport fra Norconsult. Lyse henviser til en uferdig rapport, som de selv har bestilt. De kan likevel avsløre at datasenteret på Kalberg vil være 25–30 % mer effektivt enn andre sentra. Prosentregning er ikke alltid så lett, og kan misforstås. Norconsults rapport antyder et tap på 85 % av tilført elektrisk energi, altså 15 % blir brukt til selve driften av datasenteret. Med 25 % forbedring blir dette tallet 19 %, en ubetydelig forbedring i denne sammenheng. Datamaskiner har uansett en elendig virkningsgrad, og det blir enorme varmeoverskudd som skal håndteres.

Lyse tar overhodet ikke tak i hvilke energimengder vi her snakker om. Med tallene fra Norconsult må man altså bygge 20 ganger så mange drivhus som vi i dag har i hele Rogaland for å ta unna spillvarmen. Hvor skal de drivhusene plasseres? Å trekke fram insektoppdrett er ikke særlig aktuelt i denne sammenheng. Fiskeoppdrett må ligge ganske nær datasenteret, det varme vannet kan ikke transporteres langt av gårde, og det blir utrolig mange merder på Kverneland. Og, hvor er fjernvarme-infrastrukturen i nærheten av Kalberg? Poenget mitt var at eneste reelle avtaker er en storby med eksisterende infrastruktur for fjernvarme. Den har vi ikke i Norge. Datasenteret legges på Kalberg pga. den nye 400 kV-linjen som kommer rett ved, ikke som følge av store forbrukere av varme i nærheten.

Kraftoverskudd? Neppe

Lyse har overskudd av elektrisk energiproduksjon for tiden, dette skyldes hovedsakelig korona og mye nedbør. Norge har hatt et lite overskudd av elektrisk energi fra vannkraft de siste tiårene, ca. 4 TWh i snitt. Dette er svært begrenset, mindre enn Kalberg kan ta unna alene. Lyse henviser til en gammel rapport fra NVE som antyder overskudd av fornybar energi i 2040. NVE har akkurat nå kommet med en ny analyse som sier det stikk motsatte, stort underskudd. De sier også at dette innebærer økende strømpris og naturinngrep (vindturbiner). Grunnen oppgis til å være all elektrifiseringen, som for eksempel datasentrene.

I Stavanger Aftenblad står en utmerket kronikk 28. oktober, skrevet av ekteparet Emblemsvåg. Den viser hele bildet, med bakgrunn i de beslutninger som politikerne har tatt for å redusere CO₂-utslippene. Da har vi et stort underskudd av fornybar energi, og eneste måten å dekke det opp er å bygge tusenvis av vindturbiner. Eller kjernekraft, som de antyder.
Derfor sier jeg at man forringer folks livskvalitet, for å grønnmale store dataaktører i utlandet. Uten skikkelige avtakere for spillvarmen, er ikke dette klimavennlig eller bærekraftig kraftkrevende industri.

Spillvarme i megaklassen

I kjelleren på et av byggene til Ipark på Ullandhaug står mange dataservere. For 15 år siden ble arbeidet med å utnytte overskuddsvarmen satt i gang, i konkurranse med gass fra Lyse. I 13 år har 90 000 m² i området rundt Ipark blitt oppvarmet fra denne varmen, og om sommeren varmes fjellgrunnen opp som energilager, ca. 60 brønner er boret i fjellet rett ved det nye sykehuset. Varmepumper hever temperaturen fra fjellet om vinteren. Dette er et meget bra eksempel på riktig utnyttelse av spillvarme, stort sett privat finansiert, med litt Enova-støtte. Men, her snakker vi om varmeproduksjon på ca. 4 GWh. Med full utbygging på Kalberg blir spillvarmen i størrelsesorden 1000 ganger større. Du leste riktig: tusen ganger.

De lokale politikerne lokkes av arbeidsplasser og eiendomsskatt, og det er for så vidt legitimt. Men, etter mitt syn har slike anlegg også en mer regional og nasjonal betydning. Det koker ned til at vi må bygge enormt mange vindkraftverk, eid av utenlandske selskaper som selger den fornybare energien til utlandet. Er vi villige til det? Og, 80 % av den energien vi ofrer må foredles. Er det mulig rundt Kalberg? Jeg savner konkrete, realistiske tall, og en mer overordnet debatt.

Publisert: