Rogaland kan bli en stor hydrogenprodusent

ENERGI: Fylket har naturgitte fordeler. Vi har rikelig med elkraft som kan brukes til å reformere hydrogen, uten at det skal gå utover forsyningssikkerheten, eller kreve nye store naturinngrep.

Hydrogen er i vinden som aldri før, hevder innsenderne. Bildet viser MF «Hydra», en hydrogendrevet ferje som settes inn i ferjesambandet Hjelmeland-Nesvik-Skipavik i høst.

Debattinnlegg

 • Birger Haraldseid
  Mulighetsutvikler, Forus Næringspark
 • Ketil Barkved
  Administrerende direktør New Kaupang AS
Publisert: Publisert:

Vi har tilgang på naturgass og en verdikjede for CO₂ -fangst og deponering. Regionen har Norges største anlegg for biogass som faktisk er det vanligste basisråstoffet for hydrogen, og vi har næringsområder som er svært godt egnet, med nærhet til kraftknutepunkt, gass eller biogass. I tillegg til dette har vi mye relevant kompetanse og mulighet for å bygge ett bruker-marked, som er svært viktig.

Vi har stor tro på at hydrogen nå kommer for fullt. Hydrogen vil bli et viktig element i det grønne skiftet. I Rogaland må vi gjøre oss klar og utnytte denne muligheten.

Hydrogen i vinden

Hydrogen er et hett tema igjen. Planene for hydrogen som CO₂-fritt drivstoff har blomstret opp tidligere også. Dagens hydrogen produseres nær 97 % fra metangass, uten CO fangst og deponering og som regel nær der det skal brukes. Eksempelvis i stålverk og annen kjemisk prosessindustri.

Selv om det på slutten av 90-tallet var mange som hevdet at elektriske kjøretøyer på strøm fra hydrogen via brenselceller ville overta i nær framtid, ble det ikke slik den gangen. Hydrogen har likevel ikke blitt borte fra energiradaren, selv om det for personbiler og mange varebiler er batterielektrisk som er den beste løsningen. For tungtransport som skal kjøre langt er det ikke gode fossilfrie alternativer, om vi ser bort fra biodrivstoff. Her vil hydrogen og brenselceller være en bedre løsning enn batteri.

Hydrogen er på mange vis en ideell energibærer. Hydrogen produsert fra fornybar energi er klimanøytralt og uten utslipp av klimagasser i produksjon, så vel som gjennom bruk. Land etter land ruller ut sin strategi for produksjon og bruk av hydrogen. Forpliktelsene i Parisavtalen om klimatiltak og at utslipp av klimagasser beskattes hardere, er den viktigste grunnen til dette, og minsker gapet mellom dyrt hydrogen og billigere fossile alternativer.

For lite hydrogen

Utfordringen vi i dag ser i Norge er langt på vei lite tilbud av hydrogen eller marked for bruk. I tillegg er prisen høy sammenliknet med andre energibærere. Rogaland har naturgitte forutsetninger for å kunne skape en hydrogen-verdikjede. I New Kaupang har vi de siste årene fulgt utviklingen i markedet. Vi mener at næringslivet i Rogaland kan ta en posisjon og skape industrielle muligheter og nye spennende arbeidsplasser.

I Rogaland har vi allerede flere bedrifter som jobber med teknologiutvikling for produksjon av hydrogen, som AgriE, med et produksjonskonsept med biogass som råstoff. Vi har utviklere som jobber med å få på plass produksjon som kan skaleres og skape et regionalt marked, som GreenH. Vi har virksomheter som skal ta i bruk hydrogen, med Norled i spissen, som skal drive Norges første hydrogenferje i Ryfylke. Risavika blir snuhavn for NorseaWilhelmsen sitt Topeka-prosjekt som skal gå mellom basene langs kysten og skal bruke et hydrogendrevet fartøy. Hy2Gen ser på storskala prosjekt flere steder i Ryfylke og utreder nå produksjon i Sauda. Vi vet at flere andre aktører arbeider med å komme ut i det åpne landskapet.

Sammen for ny energi

Regjeringen har i likhet med for eksempel EU og Tyskland lagt fram en Hydrogen-strategi. Enn så lenge er den mer et «status-dokument» enn en tydelig strategi eller plan for å legge til rette for en hydrogen-verdikjede. Vi har derfor håp om at framtidens satsing på hydrogen i Norge kan konkretiseres i den bebudede energimeldingen, som er forventet rundt påsketider.

Rogaland og Stavanger-regionen har de beste forutsetningene for å lykkes og kan ta utfordringen om vi vil. Det vi trenger er godt samarbeid hvor næringsliv, akademia og politikere sammen kan møtes rundt bordet og diskutere hvordan vi kan bygge videre på det grunnlaget Rogaland har.

Les også

 1. Her kommer verdens første hydrogenferje til Norge

Publisert:
 1. Hydrogen
 2. Biogass
 3. Norled

Mest lest akkurat nå

 1. Flere unge kan ikke lenger bruke en vanlig datamaskin: – Holder ikke med et kurs

 2. Bendi fra Sandnes skal til Bocuse d'Or: – Når jeg først har sagt at jeg skal gjøre noe, gjør jeg det

 3. Før var strømprisene lavest i Sør-Norge. Så skjedde det noe

 4. Ryfast: Stenges to ganger i døgnet i 10 dager

 5. Marerittkveld for Haaland og Dortmund: Største tap i Champions League

 6. Disse har søkt på jobben som kultursjef i Stavanger