Spissformulert kan vi takke olje- og kullindustrien for forgrønningen og de rike avlingene på jorda

DEBATT: Argumentene for fortsatt produksjon av olje og gass, både i Norge og globalt, er overveldende. Klimaargumentene, som føres både fra Norsk Olje og Gass og fra klimaaktivistene, er gale og ødeleggende for norsk oljeindustri.

«En internasjonal gruppe forskere har rapportert i Nature Climate Science at jorden er blitt 18 millioner kvadratkilometer grønnere de siste 33 årene», skriver fysiker Bernt Pedersen.

Debattinnlegg

 • Bernt Pedersen
  Bernt Pedersen
  Fysiker, konsulent
Publisert: Publisert:
Les også

Oljelobbyens tilslørende retorikk

iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Hein Berdinesen kritiserer i et innlegg 14. november interesseorganisasjonen Norsk Olje og Gass, under tittelen «Oljelobbyens tilslørende retorikk». Også Berdinesen bidrar med tilsløring av fakta, så det er på tide med noe oppklaring.

Overvurdert oppvarmingen

Først vil jeg sette norske utslipp i perspektiv. Norsk olje- og gassindustri slipper ut ca. 14 millioner tonn CO₂ årlig. Klodens fotosyntese absorberer 440.000 millioner tonn CO₂ årlig. Det vil si at all CO₂ sluppet ut fra norsk olje og gassindustri absorberes globalt i løpet av 13 minutter. Av de menneskeskapte CO₂-utslippene er ikke olje største kilde, slik Berdinesen hevder. Kull står for 41 prosent og olje for 29 prosent.

Noe skuffende for norske klimaforkjempere er det nok at for de aller fleste på kloden er ikke menneskeskapte klimaendringer interessant.

Så skal vi se litt på forutsetningene for bekymringene mange har for menneskeskapte klimaendringer. FNs klimapanel, IPCC, har systematisk overvurdert oppvarmingen av kloden fra den første rapporten i 1990. I siste synteserapport fra 2014 står det på side 43: «For the period from 1998 to 2012, 111 of the 114 available climate-model simulations show a surface warming trend larger than the observations.»

Det er altså konsensus i IPCC at modellene har overvurdert den faktiske temperaturutviklingen. Fakta er at det har ikke vært noen signifikant temperaturendring på kloden siden 1998, når naturlige fluktuasjoner fjernes, som for eksempel El Ninjo.

Les også

Full åpenhet om utslippstall fra olje- og gassnæringen

Mest ekstreme scenariet

Alle snakker om togradersmålet, men ikke mange vet hvor dette kommer fra eller hva det betyr. Målet baserer seg på hva som skal til i forhold til en forventet trend dersom ingen aksjoner tas. IPCC har mange slike scenarioer. Scenariet valgt for togradersmålet er den mest ekstreme med en mye høyere vekst i CO₂-utslipp enn «business as usual». Den heter RCP8,5 (Representative Concentration Pathways).

Noen av forutsetningene i denne modellen er en nesten dobling av jordas befolkning til 12 mrd., nesten ingen teknologiutvikling, og at bruken av kull femdobles. Alt dette er stikk i strid med trendene vi ser i dag.

Noe skuffende for norske klimaforkjempere er det nok at for de aller fleste på kloden er ikke menneskeskapte klimaendringer interessant. FN har sin egen websurvey, som heter «myworld» , der alle kan legge inn hva som er viktig i sine liv. 10 millioner fra alle land har stemt. Menneskeskapte klimaendringer kommer på siste plass av 16 temaer, langt bak nest siste tema, som er telefon og internet.

En virkelig god nyhet er at klodens matproduksjon har fått et skikkelig «boost»’ av ekstra CO₂-gjødsling fra atmosfæren. FNs mat- og jordbruksorganisasjon, FAO, rapporterer om rekordavlinger for 2016, enda høyere enn 2015, som også var et rekordår.

Les også

Mener Norsk olje og gass gir feilaktig informasjon om fornybar energi

Dekket av blader

Det er hevet over all tvil at økt CO₂ har en positiv effekt på planteproduksjon. Dette vises også i satellittobservasjoner av klodens areal dekket av blader. En internasjonal gruppe forskere har rapportert i Nature Climate Science at jorden er blitt 18 millioner kvadratkilometer grønnere de siste 33 årene (1982-2015). Det er omtrent 2 x USAs areal. 70 prosent av denne «forgrønningen» skyldes økt CO₂-konsentrasjon i atmosfæren. Spissformulert kan vi altså takke olje- og kullindustrien for forgrønningen og de rike avlingene alle på kloden nyter godt av.

Både medier og politikere liker trusselbilder. Glad-nyheter når sjelden frem. Tidligere eksempler på dette er befolkningseksplosjon, ørkenspredning, verden ville gå tom for olje, og på 70-tallet var verden på vei inn i en ny istid.

Hva godt har så oljeindustrien ført med seg? Jo, for eksempel vesentlig høyere produksjon av mat, elektrisitet så vi kan være varme og lese om kvelden, produksjon av gjødsel, så vi kan lage nok mat til alle mennesker på kloden, og strøm så vi kan lage mat på en elektrisk komfyr eller gassbrenner i stedet for innendørs bål av kvister og dyreavfall, som tar livet av millioner av mennesker hvert år.

Les også

 1. Her er den sanne fortellingen om norsk olje og gass

 2. Norsk olje og gass: - Ikke lovløst på flerbruksfartøy

 3. Så mye kan norsk olje og gass ta av verdens mulige utslipp

Publisert:
 1. FNs klimapanel
 2. Debatt
 3. CO2
 4. Næringsmiddelindustrien
 5. Olje og gass

Mest lest akkurat nå

 1. 46-åring omkom i klemulykke på Moi - navnet er frigitt

 2. Dette er de nye omikron-tiltakene

 3. Er det penger å spare på å senke tempe­raturen om natten? Ikke gjør denne varme­pumpe-tabben

 4. Studio A: Mener bråket i Kristiansund kan være bra for Viking

 5. Aslak tjener 450 millioner på salg av mølle

 6. Vikings keeper dagen der­på: – Det så ikke bra ut. Jeg burde holdt meg på beina