• – Bygging av ein eigen demenslandsby er ein del av det som skal gjerast for å møta eit aukande behov, men mange vil også ha plass i meir tradisjonelle sjukeheimar, skriv Inge Takle Mæstad. Jon Ingemundsen

Meir enn ein «landsby»!

DEBATT: «Det trengst ein heil landsby for å oppdra eit barn», vert det sagt. Eit godt tilbod til personar med demens krev meir enn ein eigen «landsby».