• «Halvparten av alt oksygen på kloden blir produsert av planteplankton i havet», skriver Harald Liebich. Jarle Aasland

Oksygensvikt i havet

DEBATT: Oksygensvikten føyer seg inn i rekken av tegn på den pågående globale oppvarmingen.