Kjernekraft løser ikke klimautfordringene

DEBATT: Aftenbladet peker 21.12. på lederplass på en del utfordringer iht. å oppfylle de nasjonale og globale klimaforpliktelsene og faller ned på økt bruk av kjernekraft som en del av løsningen. NMF vil sterkt ta avstand fra denne tilnærmingen, som vi anser for å være særdeles alvorlig og farlig.

Publisert: Publisert:

– Skadeomfanget etter Tsjernobyl på kort og lang sikt var mye større enn det en del opportunister fremstiller det, skriver Kurt Oddekalv og Jan-Hugo Holten. Her fra Hunterston atomkraftverk i Skottland. Foto: David Moir, Reuters/NTB scanpix

Debattinnlegg

  • Kurt Oddekalv
    Leder i Norges Miljøvernforbund
  • Jan-Hugo Holten
    Saksbehandler i Norges Miljøvernforbund
  1. Leserne mener
Denne artikkelen er over ett år gammel

Tsjernobyl er et stort helse- og miljøproblem snart 33 år etter hendelsen, og skadeomfanget på kort og lang sikt var mye større enn det en del opportunister fremstiller det. Kostnadene likeså. Fukuchima er fremdeles snart åtte år etter hendelsen en katastrofe for Japan med kostnader som er vanskelig å anslå. Miljømessige, menneskelige og ikke minst ift. Japans renommé som et moderne utviklet samfunn.

Overbefolkning

Norges Miljøvernforbund (NMF) er skeptisk til overnasjonale avtaler og forpliktelser, da vi ser disse aldri får den virkning de skal ha sett ift. den innsats som legges ned. Overbefolkning som NMF har satt søkelys på de siste årene, er den klimatrusselen som blir minst tatt tak i ift. den effekt denne dimensjonen gir. Vi er for mange mennesker sett ift. den fordeling av ressurser som er mulig å få til.

Energiforsyning og klimautslipp er også preget av feil tankesett og løsninger. I 1996 lanserte NMF egen plan for gassrørledning for Baltikum med effektutfasing av kull og kjernekraftverk. En plan svensker innen energibransjen applauderte, mens norske politikere ikke forsto tegningen den gang.

Ikke en del av løsningen

Det er store gevinster å hente globalt på en mer energisparende metodikk på både oppvarming og logistikk. For Norge sin del er bare opprusting av vannkraften en stor ressurs vi ikke henter ut. Sol, bølge og geotermisk varme skal virke sammen med enøk i den energimiksen disse vil opptre i, sammen med de fossile brenslene. De sistnevnte vil ha sin plass og et stykke frem i tid. Slik er naturlovene globalt, og det er da snakk om å være realist. Oppi dette kan kjernekraften med alle sine sikkerhetsmessige utfordringer, enorme byggekostnader i tillegg til avfallsproblematikken, ikke være en del av løsningen.

Publisert: