• En gjennomgang av 51 ulike studier peker på at å øke kunnskapen om rusmidler og risiko ikke har noen forebyggende effekt. De unge ser med egne øyne at det går bra med de aller fleste som bruker stoff, og dermed mister de lett tiltroen til de som ensidig varsler om farene med narkotika.

Actis er på villspor, ungdommen vet at narkotika medfører risiko

NARKOTIKA: Virkningsløs signalpolitikk og fryktbasert informasjon om narkotika er det motsatte av det de unge trenger.