• «De relevante jobbene i interessante sektorer må vi skape selv», skriver Morten Landråk Asbjørnsen fra Høyre. Jon Ingemundsen

Dra ut i verden, men kom hjem igjen

DEBATT: UiS er under stadig utvikling, men ikke alle finner «sitt» studium der. Da må man finne det andre steder. Det vi kan legge til rette for, er at ungdommen en dag kommer hjem med den kompetansen de har tilegnet seg.