Uenighet i sak må ikke bli til angrep på andres personlige integritet