Formidabel vekst innan psykisk helsevern i Helse Stavanger

DEBATT: På leiarplass i Aftenbladet 14. desember kom det nokre feilaktige påstandar om Helse Stavanger som ikkje kan stå uimotsagt.

«Sidan 1998 har vi hatt opptrappingsplanen for psykisk helse med høg vekst», skriv Baard-Christian Schem.

Debattinnlegg

 • Baard-Christian Schem
  Baard-Christian Schem
  Fagdirektør i Helse Vest RHF
Publisert: Publisert:
Les også

Aftenbladets leder fra 14.12.: Psykologkrisen løses ikke bare med flere folk

iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Aftenbladet slår fast at «Helseforetakene har over tid nedprioritert psykolog- og psykiatertjenestene. Annerledes er det vanskelig å tolke situasjonen i Helse Stavanger, der det ikke er kommet en eneste ny stilling i spesialisthelsetjenesten innen psykisk helse siden 1998.»

Fullstendig feil

Dette er sjølvsagt og heldigvis fullstendig feil. Sidan 1998 har vi hatt opptrappingsplanen for psykisk helse med høg vekst. Det er framleis ein formidabel vekst innan behandlingstilbodet til pasientar med ulike psykiske lidingar. Det har vore vekst i både økonomiske tilskot og behandlarar, og veksten har funne stad både i Helse Stavanger og i private ideelle Jæren DPS. Det er snakk om både fleire psykologar, psykiatrar og anna personell som gir terapeutisk behandling.

Tilbodet i poliklinikkane og på dei distriktspsykiatriske sentra skal vere breitt og også dekkje behovet for lågterskel-behandling. Det kan vere for eksempel samtaleterapi for folk som går gjennom ein livskrise. Dette er eit tilbod som også dei privatpraktiserande psykologane og psykiatrane (avtalespesialistane) vi har avtale med, ofte tilbyr.

Ventetida er vesentleg kortare

Tal viser at dei privatpraktiserande avtalespesialistane utgjer mellom 20 og 30 prosent av den polikliniske behandlinga, altså konsultasjonar med spesialistar på timebasis på dagtid. Tilbodet hos avtalespesialistane er eit nødvendig supplement til sjukehusa sitt tilbod, men det er altså Helse Stavanger og dei distriktpsykiatriske sentra som står for den desidert største delen av det offentlege behandlingstilbodet innan psykisk helsevern. Her er også ventetida vesentleg kortare enn hos avtalespesialistane.

Les også

 1. Fastleger gir opp å henvise til psykolog

 2. Ingen nye psykologstillinger i Rogaland siden 1998

 3. Psykologkrisen løses ikke bare med flere folk

Publisert:
 1. Debatt
 2. Helse Stavanger
 3. Psykisk helsevern
 4. Helse Vest

Mest lest akkurat nå

 1. Her skal 8–10 boliger selges med 15 prosent rabatt

 2. De ønsket seg en datter som kunne overta butikken og arve formuen. Slik ble det ikke

 3. KrF-lederen har betalt minst 680.000 kroner for lite skatt på pendlerboligene

 4. Nordlyset danset på høsthimmelen

 5. 16-åring kjørte bil med promille

 6. Til Oslos forsvar: Je suis Oslo!