Frp har ikke satt seg inn i Sandnesmarka-saken

DEBATT: Frp påstår at SV vil stoppe all naturlig bruk av LNF-områder, som er landbruk, natur og friluftsområder i Sandnesmarka. Det viser at de ikke har satt seg inn i saken.

«Hvis Sandnes SV sitt forslag om å verne om matjord og landbruk er populistisk, så skal vi forsette å være populistiske hvis det er det som skal til», skriver Jan Refsnes. Her Eva-Tone Breivik (foran t.v.), Heidi Bjerga, Lars Haltbrekken (bak t.v.) og Jan Refsnes fra Sandnes SV.
  • Jan Refsnes
    Sandnes SV
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I 2007 ble Sandnesmarka etablert, med to hovedmål, vern av friluftssområder, og vern av landbruksjord. Det var også en intensjon at markagrensa skulle fungere som en langsiktig grense for utbygging. Derfor er det med stor undring og forferdelse jeg leser om hvordan Frp med Tore Andreas Haaland, Inger Lise Erga og Kristoffer Birkedal prøver å sverte SV sitt engasjement om å ha et varig vern av Sandnesmarka.

Jeg registrer at Frp nå vil redusere markagrensa og ta landbruk ut av området.

Frp påstår at vi vil stoppe all naturlig bruk av LNF-områder, som er landbruk, natur og friluftsområder i Sandnesmarka. Det viser at Frp ikke har satt seg inn i saken. Tvert imot så er SVs hovedargument at uten aktivt landbruk og beitedyr som ivaretar kulturlandskapet, blir kvaliteten på Sandnesmarka redusert. Så for SV er det viktig at landbruk er en naturlig del av Sandnesmarka. Der er ingen begrensninger når det gjelder eksisterende landbruk innenfor LNF-områder og dermed også markagrensa. Landbruket innenfor LNF-områder er likestilt med de som ligger utenfor. I noen tilfeller kan det også svare seg å ligge innenfor på grunn av stønadsordninger innenfor er bedre, og landbruket er sikret bedre vern mot nedbygging av matjord. Jeg registrer at Frp nå vil redusere markagrensa og ta landbruk ut av området.

Utbyggerne viktigere for Frp

Frp vil heller gi utbyggere med opsjonsavtaler en beskyttelse framfor å beskytte matjord. Det er tydeligvis viktigere for Frp at utbyggere får valuta for sine investeringer ved å bygge ut boligfelter som Sandnes kommune overhode ikke har brukt for. Dette er det ikke aktuelt for SV å støtte.

Posisjonen med Frp i spissen har klart uttalt at vi må ha tilgang på mer utbyggingsområder enn det som allerede er regulert til bolig. I forslag til ny kommuneplan har posisjonen foreslått 812 dekar jordbruksareal til utbyggingsformål, til tross for at administrasjonen mener det er nok områder i hele kommunen til utbyggingsareal innenfor dagens reguleringsplaner.

Rådmannen har lagt til grunn en befolkningsprognose på 92.000 innbyggere fram til 2032, som en moderat prognose. I dag har vi en boligmasse til en befolkningsvekst på 113.000 innbyggere fram til 2032 hvis vi sier at der bor tre pr. husstand. Med posisjonens tillegg av utbyggingsområder, som enda ikke er regulert inn, men som bygger ned store landbruksområder, vil det øke med 3000 boliger, og da er vi oppe i et innbyggertall på 122.300.

Undergraver Sandnes Øst-utbyggingen

Dette er med på å undergrave hele satsingen på Sandnes Øst-utbyggingen som ligger inne i Regionalplan Jæren. En utbyggingsplan for å spare nedbyggingen av matjord på Jæren.

Regjeringens målsetting for å redusere nedbygging av matjord er satt til maks 400 dekar for Rogaland. Frp sammen med Senterpartiet og Arbeiderpartiet foreslår at Sandnes alene skal bygge ned over 800 dekar matjord. Hvis Sandnes SV sitt forslag om å verne om matjord og landbruk er populistisk, så skal vi forsette å være populistiske hvis det er det som skal til.

Publisert: