• «Bevilgningen til den nye eldrereformen er kun på 48 millioner, og den får dermed en svært liten effekt», skriver Martha Jakobsen Ulvund.

Eldreløftene var bare fagre ord

DEBATT: Vi trenger et statsbudsjett med atskillig bedre eldreprofil.