Endelig ny skole på Storhaug!

DEBATT: Vi som er foreldre til barna i bydelen, kan ikke akseptere nye utsettelser!

«Kapasiteten på Storhaug og Nylund, bildet, barneskole er sprengt, og før skolestart hvert år et det litt av et puslespill å finne plass til de nye elevene», skriver Arvid Berentsen, Liv Sand og Karen Vorraa.

Debattinnlegg

 • Arvid Berentsen
  Bydelsrepresentant for Storhaug i Kommunalt Foreldreutvalg
 • Liv Sand
  På vegne av FAU Nylund, leder
 • Karen Vorraa
  På vegne av FAU Storhaug, leder
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Vi gjør oss klar til feiring av ny barneskole på Storhaug i 2022. Det er fem år for sent, men den som venter på noe godt, venter vel ikke forgjeves?

Alt dette snakket om satsing på skolen, levekårsløft og integreringsarbeid: Det virker som det noen ganger er vel langt mellom teori og praksis for byens politikere.

Kapasiteten er sprengt

Vi har allerede ventet i mange år på ny barneskole på Storhaug. Kapasiteten på Storhaug og Nylund barneskole er sprengt, og før skolestart hvert år et det litt av et puslespill å finne plass til de nye elevene. Resultatet av stappfulle barneskoler er at Nylund har måttet flytte et helt trinn inn i det nye Brodd-huset, der det fra høsten 2017 drives undervisning for hele fjerde trinn ved Nylund skole, det vil si rundt 90 elever.

Les også

Storhaugbarn må vente fire år til på ny barnehage og skole

Stort behov

I handlings- og økonomiplanen for Stavanger kommune i perioden 2018-2021 beskrives et stort behov for ny skole i bydelen: «Befolkningsframskrivingene for Storhaug bydel for perioden 2018-2034 viser at antallet barn i barneskolealder øker mer enn anslått i tidligere framskrivingene fra 2017. Kapasitetsutfordringene er midlertidig løst ved at Nylund skole har tatt i bruk fire klasserom i Brodds nye klubbhus på Midjord. Rådmannen utreder nå en mulig plassering av ny skole på Storhaug på nabotomten til Lervig sykehjem. I kommende skolebruksplan vil rådmannen gi en grundig vurdering av framtidig skolestruktur i Storhaug bydel. Ny skole kan tidligst stå klart ved skolestart 2022. Rådmannen foreslår å avsette en kostnadsramme på kr 273 mill. til formålet.»

Så snart som mulig

Kjære formannskap: Når dere i møtet den 23. november skal behandle denne saken, forventer vi at dere samler dere om en fremdriftsplan for resten av arbeidet med den nye skolen, slik at prosjektet realiseres så snart som mulig – og senest i 2022.

Vi har erfart at løfter om ferdigstillelse av skolen innen et bestemt årstall kan bli brutt. I 2015 ble vi lovet ny skole innen 2019, men byggingen ble utsatt. Vi som er foreldre til barna i bydelen, kan ikke akseptere nye utsettelser! Det er positivt at rådmannen nå har lagt frem en handlings- og økonomiplan hvor det i det minste skisseres et konkret årstall for ferdigstillelse – og dessuten legges et løp for finansieringen; et løp som innebærer at det settes av penger allerede i 2018.

Seneste laget

Vi mener likevel at ferdigstillelse i 2022 er i seneste laget, og ber de folkevalgte se på mulighetene for en raskere realisering. Ny skole i 2022 betyr at fem kull må ha ett av sine sju barneskoleår i midlertidige undervisningslokaler, i fem år må lærere arbeide avskåret fra kollegiet sitt, og i fem år får Nylund skole økte administrative utgifter som følge av to undervisningssteder. Ny skole i 2022 er ikke en dag for tidlig.

Les også

 1. Dette vil rådmannen bruke mer og mindre penger på

Publisert:
 1. Debatt
 2. Stavanger kommune
 3. Skole
 4. Storhaug

Mest lest akkurat nå

 1. Smertene kan være sterkere enn ved fødsel. Emilie (24) får krampene daglig

 2. Berisha etter 14 års ventetid: – Kommer til å huske dette resten av livet

 3. Brast i gråt etter bestemannspremie: – En drøm for meg

 4. Færre koronapasienter over 75 år blir innlagt på sykehusene

 5. – Vi sitter her og fryser. Politikerne har ikke bakkekontakt

 6. Erstatning for tapt barndom: Nesten alle får nei