• Sandnes kommune står fast på planene om boligbygging i Sandnes øst. Slik byspredning er skadelig for både økonomien, klimaet og jordvernet. Google maps

Økonomi, klimatiltak og jordvern: Er Sandnes også en by i verden?

DEBATT: Sandnes-ordføreren er i tvil om han fortsatt vil være med i byvekstavtalen, som har skaffet ham bompengeringene og sinte innbyggere. Skal Sandnes ta sin del av samfunnsansvaret slik de andre byene gjør, eller skal de protesterende få gjennomslag ?