Økonomi, klimatiltak og jordvern: Er Sandnes også en by i verden?

DEBATT: Sandnes-ordføreren er i tvil om han fortsatt vil være med i byvekstavtalen, som har skaffet ham bompengeringene og sinte innbyggere. Skal Sandnes ta sin del av samfunnsansvaret slik de andre byene gjør, eller skal de protesterende få gjennomslag ?

Publisert: Publisert:

Sandnes kommune står fast på planene om boligbygging i Sandnes øst. Slik byspredning er skadelig for både økonomien, klimaet og jordvernet. Foto: Google maps

Debattinnlegg

 • Henrik Lundberg
  Sivilarkitekt MNAL, KAP − Kontor for Arkitektur og Plan
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Det er lett å forstå frustrasjonen til de mange som først får vite at den miljøvennlige dieselbilen ikke lenger er så bra for miljøet, og så får en kraftig tilleggsutgift i form av bompenger som gjør at det rimelige rekkehuset plutselig blir en god del dyrere. Når de i tillegg forstår at pengene de skal betale ikke nødvendigvis vil gi dem bedre kollektivtilbud der de bor, er det all grunn til å reagere.

Spørsmålet er om det er for sent. De er allerede blitt lurt; lokket langt ut i nye boligfelt av lave boligpriser. De får eget hus med hage, men buss får de ikke.

Fortetting og jordvern

Denne regionen er ikke alene om å få et nytt bompengeregime. Det er en løsning alle de store byene har valgt sammen med staten for å få byutviklingen inn i et sunnere spor. Bompengene er prisen man må betale for å få bo i byområdet. Når transporten står for mer enn halvparten av utslippene, kan den stadig økende bilkjøringen ikke fortsette. Men for å klare å bremse veksten er det ikke nok å høyne kvalitetene på kollektivtilbudet, som er det mye av pengene går til. Vi er nødt til å bo tettere.

Likevel foreslår Sandnes i sin nye kommuneplan fortsatt bekymringsløs byspredning. Halvparten av veksten skal skje i nye utbyggingsområder uten nevneverdig kollektivdekning, mens den andre halvparten skal skje i bussveiens influensområde, som er trukket langt ut i Sandnes øst. Når vi vet at Sandnes har en kollektivandel på skarve 5 prosent, gir det begrenset grunn til optimisme. Verre er det at mange av de nye områdene som foreslås i dag, er jordbruksland. Kommunen har altså ingen ambisjon om å gi fra seg den tvilsomme posisjonen som en av de ledende jordvern-verstingene.

Les også

Sola og Sandnes er verst på jordvern

Les også

Stanley Wirak: – Nei, dyrket mark i Sandnes er ikke lenger under angrep

Gjør som Bergen

Kontrasten til det Bergen gjør i sin kommuneplan er stor. Ja, jeg vet det er urettferdig å sammenlikne de to fordi forskjellene er så store. Men de har også flere likehetstrekk. Begge har hatt en betydelig andel av veksten i form av byspredning de siste 20–30 år, begge har store arealreserver av nye utbyggingsområder allerede inne i kommuneplanen. Nå har Bergen innsett noe Sandnes ikke har, at fortsatt byspredning ikke er fremtidsrettet. Derfor har de tatt ut de områdene som ikke ligger tett på kollektivtilbud. Frem til 2030 skal all byutvikling skje i kun sju områder, som alle ligger til skinner – bybane eller jernbane. Målet er å utvikle Bergen til en mer kompakt by.

Det er rart at i Bergen mener man at fortetting vil gjøre byen bedre, mens man i Sandnes tenker det motsatte. Bergenserne tenker at en kompakt by vil gi bedre folkehelse fordi folk beveger seg mer i tette byområder. Det blir mer aktivitet i sentrum og dermed et tryggere sentrum (og mer levedyktig, kunne man legge til). Kortere avstander vil gi en enklere hverdag for flere. Ved å ta ut nye utbyggingsområder, spares naturområder og dyrka mark.

En tett by har også mindre energibruk i bebyggelsen, og tettere bebyggelse gir lavere kostnader til drift av offentlige tjenester (og fysisk infrastruktur). Denne kostnadsdimensjonen er nok ganske relevant i økonomien til Sandnes.

Er det håp?

Sandnes og Bergen er begge kommuner i samme land, begge har en utstrakt bebyggelse og begge har sinte bilister. Og, ja det regner mer i Bergen, men likevel har de klart å få til en omlegging.

Er det for mye å håpe på at Sandnes-ordføreren lar seg inn?

Publisert:

Les også

 1. Stanley Wirak om inntektssvikten i bomringen: «Vi må være sikre på at lavere inntekter i oktober ikke bare er tilfeldige utslag»

 2. Henrik Lundberg: «Behov for nye egenskaper i Sandnes’ og Stavangers byutvikling»

 3. Henrik Lundberg: «Enklere hverdag i båndbyen: Skeiane−Stavanger som metrolinje på Jærbanen, tre nye stoppesteder»

Mest lest akkurat nå

 1. Fjernet ulovlig garasje, men Atle har likevel fått 40.000 kroner i tvangsmulkt

 2. – Hvis jeg ikke engasjerer meg nå, og naustet på Sør-Bokn blir revet, kommer det til å irritere meg resten av livet

 3. Gratis skolefrokost fører til at færre kjøper halvt horn med piffi

 4. Avslo det beste tilbudet hun hadde sett på grunn av treneren

 5. Sameie i Sandnes tilkjent nær 6 millioner etter mangler ved boligprosjekt

 6. 150.000 i gebyr for ulovlige boliger

 1. Byutvikling
 2. Byplanlegging
 3. Kollektivtransport
 4. Sandnes
 5. Miljø