Regjeringen stiller ikke krav om bompenger

DEBATT: Jeg har merket meg at enkelte av mine politiske motstandere gir inntrykk av at regjeringen tvinger kommunene på Nord-Jæren til å ha bompengering. Det er ikke riktig.

– Det er spesielt rart å høre mange på venstresiden som kritiserer Frp i bompengesaken. Det blir som å høre pyromaner kritisere brannvesenet. Jeg tror de fleste forstår hvor urimelig det er, skriver Ketil Solvik-Olsen.
  • Ketil Solvik-Olsen
    Ketil Solvik-Olsen
    Samferdselsminister (Frp)
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Regjeringen stiller ikke krav om bompenger rundt byene våre. Det er riktig at forrige regjering krevde bompenger for å støtte opp om lokal kollektivtrafikk gjennom såkalte belønningsordninger. Vår regjering har ikke det kravet. I debatten om bomringen på Nord-Jæren er det viktig at man kjenner historien. Det er spesielt rart å høre mange på venstresiden som kritiserer Frp i bompengesaken. Det blir som å høre pyromaner kritisere brannvesenet. Jeg tror de fleste forstår hvor urimelig det er.

Bompakken på Nord-Jæren er et lokalt initiativ.

Må ha glemt vedtakene

Jeg har også merket meg at enkelte lokale politikere sier staten har bestemt bomtakstene på Nord-Jæren. De må ha glemt at vedtakene er fra sine egne kommunestyrer. Det er disse vedtakene som sendes til Stortinget. Bompakken på Nord-Jæren er et lokalt initiativ. Det kommer tydelig frem i stortingsproposisjonen. Det er lokalpolitikerne som styrer pakken og legger til grunn bompengenivåene. Enkelte har etterlyst økte statlige bevilgninger slik at byene med det kan slippe bompenger. La meg minne om at regjering allerede har økt de statlige bidragene til lokal infrastrukturutvikling kraftig.

Les også

LES OGSÅ: Fylkesordfører og ordførerne på Nord-Jæren ber om oppklaringsmøte med samferdselsministeren

Tok det som et kompliment

Mange av byområdene har tidligere fått null statlig støtte til lokale tiltak, i beste fall kanskje 10-20 prosent. Dagens regjering går inn med 50 prosent statlig støtte i de største byområdene, deriblant Nord-Jæren. For Nord-Jæren bidrar vi dermed med mangfoldige milliarder kroner mer enn noen regjering tidligere. Jeg har også merket meg at Ap i Stortinget har avvist at økte statlige bevilgninger skal medføre lavere bomtakster. Ja, faktisk fikk jeg nylig ramsalt kritikk fra Ap og SV i en debatt hos Norges Boligbyggelag. Årsaken var manglende vilje til å skru opp bomtakster. Jeg tok det som et kompliment og en bekreftelse at Frp klarer stoppe avgiftsglade sosialister.

Les også

Alt du trenger å vite om bompenger

Les også

Den store bompengedebatten: - Dette er et folkeopprør

Les også

Høyre-topp advarer Ap mot å prøve seg på nye bomtakster

Les også

Rundt 800 demonstrerte mot bomringene: - Vi må bli kvitt de politikerne som har bestemt dette

Enkelte av mine motstandere hevder regjeringen kunne fjernet bompengene om vi ønsket. Paradokset er at i Stortinget stopper opposisjonen oss fra å gjennomføre en del av disse bomkuttene. Frp og regjeringen har i statsbudsjettene en rekke ganger foreslått å bevilge økte statlige midler til veiprosjekt for derved redusere bompengenivået. Men opposisjonen forsøker hver gang å stoppe oss. Det er mange lokalpolitikere på Nord-Jæren som kritiserer Frp, men som i stedet burde snakket med sine egne stortingsrepresentanter først.

Men som Frp-er gleder jeg meg over at vi også har fått en rekke gjennomslag, etter harde forhandlinger. I 2018 er bompengeandelen i veginvesteringene anslått til i underkant av 30 prosent. Under rød-grønn regjering var dette 42 prosent. Trenden har nå snudd. På åtte prosjekt er bomstasjoner stengt fordi vi har økt statlige bevilgninger nok til å få bort bomgjeld. Vi har innført 20 prosent rabatt på bombrikken. Vi har klart å få gjennomslag for ekstrabevilgninger til over 40 bompengeprosjekt, som bidrar til lavere takster eller raskere nedstenging. Både Ryfast og Rogfast er med i ordningen, og innebærer rundt 2,5 milliard kroner ekstra i statlige bevilgninger til disse prosjektene. Det er et klart tegn på at vi kjemper i tråd med vårt partiprogram. Man kan merke seg at blant annet Ap, Sp og SV var imot ordningen som ga disse ekstrabevilgningene til Rogaland.

Les også

Demonstrasjon for folk flest?

Les også

Hvor langsinte vil bom-opprørerne være?

Ikke riktig

Veksten i vår veibygging kommer primært fra økte bevilgninger, ikke økte bompenger slik mediene gir inntrykk av. I 2018 bevilger vi over 10 mrd. kroner mer til veiformål enn i 2013. Rett og slett fordi vi ser på god infrastruktur som en god investering for næringslivet og innbyggerne. Etter mange tiår med økende vedlikeholdsetterslep er situasjonen snudd. Nå går etterslepet ned. Og gledelig for mange – balansen mellom det bilistene betaler inn og det man får tilbake, er blitt langt bedre. I 2013 hentet staten inn rundt 10 mrd. kr mer fra bilistene enn det offentlige brukte til veiformål. I dag bruker det offentlige nesten ti mrd. kr mer til veiformål enn bilistene betaler i bilrelaterte avgifter og bompenger. Jeg håper man noterer seg dette også i Aftenbladets redaksjon. Jeg har merket meg at avisens kommentator ved gjentatte anledninger har gitt inntrykk av at bompenger er bakgrunnen for veksten i veisatsing. Det er altså ikke riktig.

Debatten lokalt er viktig

Jeg vet samtidig at bilister på Nord-Jæren ikke opplever situasjonen like positiv siden den lokale bomringer utvides. Debatten lokalt er viktig. Bare Frp stemte imot i alle kommunestyrene. Det kan være greit for mange å huske når debattene nå går varme.

Publisert: