• – Hjelp kvinner å unngå å oppleva uønskja graviditet. I våre dagar skulle det vera unødvendig for kvinner å bli gravide utan å ønskja å få barn, skriv Erling Thu. Shutterstock

Frem trygg sex, gjer utrygg sex uakseptabelt

DEBATT: Tre ungdomsparti, AUF, FpU og Unge Venstre, leia av unge menn, vil radikalt endra denne abortlova og gje kvinner rett til abort fram til barnet i mors mage er 18 eller 24 veker gammalt.