Hva er god barselomsorg?

DEBATT: Jeg håper endringene med kortere liggetid for nye mødre og barn ikke iverksettes før alle kommunene er skikkelig rustet til å ta imot dem.

«Min arbeidsplass er en stor helsestasjon med ca. 1500 gravide i året, og jeg er bekymret over utviklingen i barselomsorgen», skriver Anne von Erpecom.
  • Anne von Erpecom
    Anne von Erpecom
    Jordmor og medlem av Den Norske Jordmorforening
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Debatten raser om liggetid på barselavdelinger. Med nye sykehus på trappene blir det endringer i barselomsorgen. Planen er at friske mødre og barn skal potensielt hjem etter bare noen timer. Når sykehuset i Stavanger står ferdig, vil tilbudet om barselhotell forsvinne. Kommunejordmødrene skal stå klare til å ta imot de nye familiene innen 48 timer etter hjemkomst. Dette er en omorganisering av barselomsorgen vi ikke er klare for, slik situasjonen er i dag.

Veldig vanskelig svar

Min arbeidsplass er en stor helsestasjon med ca. 1500 gravide i året, og jeg er bekymret over utviklingen i barselomsorgen. Kan vi risikerer at kvinner får en knapp start på sykehuset, fulgt opp av et dårlig etablert tilbud i kommunene? For hva er egentlig god barselomsorg? At mor og den nye familien føler seg sett og ivaretatt? Et behovstilpasset tilbud? At man kan krysse av på et skjema at informasjon er gitt og mål er tatt? Når innskjerpede budsjetter og regnskap går opp? Et enkelt spørsmål, men et veldig vanskelig svar.

Ved å sende våre minste, mest sårbare pasienter tidlig hjem, kan vi miste muligheten til å plukke opp små tegn til sykdomsutvikling.

Jeg er ikke imot endringer. Jeg syns bare at det er en skremmende tanke at først skal familien tidlig ut, så skal tilbudet på plass i kommunen. Dette problemet adresserer også barnelege Kjetil Størdal: «Først og fremst er man opptatt av å spare liggedøgn. Omsorg i etterkant av fødsel burde vært en betingelse før man startet tidligere hjemreise.»

Les også

Kvinner skal raskere hjem etter fødsel i Stavanger, snart slutt på barselhotell

Les også

Styrk barselomsorgen i kommunene nå

Les også

Vi er uroa over utviklinga i barselomsorga

Sliter med rekrutteringen

Lederen i Jordmorforeningen uttalte at Norge mangler 600-700 jordmorårsverk. Skal vi styrke jordmortjenesten i kommunene, hvor kommer jordmødrene fra? De må komme fra sykehusene. Sykehus som allerede sliter med rekrutteringen. Det er min første bekymring: Kan travle eller fulle avdelinger påvirke oppfølgingen familien får før hjemreise?

Min andre bekymring: Ved å sende våre minste, mest sårbare pasienter tidlig hjem, kan vi miste muligheten til å plukke opp små tegn til sykdomsutvikling. På barselavdelingene jobber fantastiske, kunnskapsrike og godt erfarne jordmødre og barnepleiere. De gjør en kjempegod jobb med mor og barn, og de plukker opp de små tegnene og gjør at tiltak blir iverksatt i tide. De oppdager gulsott, ernæringsproblemer og til og med hjerteproblemer på barnets 2., 3., 4. levedøgn. Tør vi ta sjansen på at det skal være opp til foreldrene selv, og jordmor som er innom i hjemmet noen timer, å oppdage dette?

Det står i nasjonale retningslinjer at gravide skal kunne velge om de vil gå til jordmor, lege eller begge deler. I mange kommuner finnes denne muligheten kun på papiret.

Bekymrer meg

Det er rett og slett ikke kapasitet til valgfrihet. I min jobbhverdag vil hjemmebesøk etter fødsel gå på bekostning av svangerskapskontroller. Det bekymrer meg om endringene betyr at færre gravide kan få komme til jordmor, at de ikke får det tilbudet de burde ha, og opplever uønskede komplikasjoner.

Jeg ble jordmor for å få lov til å veilede og hjelpe vordende foreldre, nyfødte og den nye familien. Jeg forstår ikke hvordan jeg skal klare å gjøre en god nok jobb dersom omstruktureringer blir pålagt oss før rammene rundt er tilstede. Skal vi stå klare til å ta imot ferske familier, krever det endring av vår arbeidsdag. Det er prosesser som vil ta tid og koste penger. Vi vil bidra til en god barselomsorg, men vi kommer ikke langt med vilje alene.

Trenger tid og ressurser

Jeg håper endringene med kortere liggetid for nye mødre og barn ikke iverksettes før alle kommunene er skikkelig rustet til å ta imot dem. Vi trenger tid og ressurser til å etablere et godt tilbud.

Publisert: